05
06 2020
1544

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Instituția publică „Directoratul Liniei de Credit” va fi redenumită în „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”. Acesta este o instituție publică, în care Ministerul Finanțelor exercită funcția de fondator, are autonomie financiară și deține conturi în contul unic trezorerial al Ministerului.

Guvernul a aprobat proiectul hotărârii cu privire la Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă. Potrivit proiectului, domeniile de competență ale Oficiului sunt:

formularea propunerilor aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;

• asigurarea suportului instituțiilor naționale în întreprinderea acțiunilor necesare pentru desemnarea și punerea în aplicare, la toate etapele, a sistemului național de management și control aferent programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;

• asigurarea suportului beneficiarilor naționali în procesul de depunere a cererii de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte • contribuirea la asigurarea vizibilității programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională eligibile pentru RM;

• asigurarea organizării instruirilor pentru beneficiari, auditori/controlori și instituțiile naționale privind regulile programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională;

• participarea în cadrul procesului de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în cadrul apelurilor lansate în programele de cooperare transfrontalieră și transnațională;

• recreditarea și administrarea resurselor liniilor de credit investiționale pentru dezvoltare prin intermediul instituțiilor financiare participante eligibile finanțate din împrumuturile externe de stat și/sau alte fonduri și granturi acordate Oficiului în gestiune și evidență;

• implementarea proiectelor/programelor de asistență externă conform prevederilor actelor normative sau acordurilor de asistență externă încheiate cu partenerii externi de dezvoltare.

În același timp, se propune abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 953/2001 cu privire la reorganizarea Directoratului Liniei de Credit (Unității Tehnice) a Băncii Mondiale în Directoratul Liniei de Credit.

Reamintim că Directoratul Liniei de Credit (DLC) a fost creat în anul 1995 în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei în scopul implementării liniei de credit acordată pentru dezvoltarea sectorului privat finanțată de Banca Mondială, iar în 2001 a trecut în gestiunea Ministerului Finanțelor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.