05
11 2019
1210

ONC nu vor mai schimba clauzele contractuale pentru persoanele fizice

Organizaţiilor de creditare nebancară li se permite deducerea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea creditelor nebancare şi dobânzilor aferente şi pentru acoperirea creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi a dobânzilor de leasing financiar, care se determină conform regulamentelor corespunzătoare ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare. Această redacție a alin.4 din art.31 din Codul fiscal este propusă de Ministerul Finanțelor printr-un proiect de lege pentru modificarea unor acte legislative expus pentru consultări publice. Autorii intenționează să intervină în legislația ce vizează activitatea organizaţiilor de creditare nebancară din Republica Moldova. Conform notei informative la proiect, prevederile conceptuale țin de: - excluderea derogărilor aferente acceptării fondurilor rambursabile de la persoane fizice și reglementarea criteriilor pentru împrumuturile subordonate - limitarea costurilor totale ale creditului nebancar sau leasing financiar în mărime care să nu depășească valoarea debursată conform contractului respectiv - reglementarea de către CNPF a creditării responsabile - introducerea și creșterea semnificativă a sancțiunilor pecuniare asupra OCN - obligarea OCN să raporteze cel puțin unui birou al istoriilor de credit. Totodată, autorii urmăresc scopul ca, pentru împrumuturile în valoare de până la 50 mii lei (acordate persoanelor fizice consumatori), să fie interzise efectuarea schimbărilor clauzelor contractuale respective care ca efect măresc obligația pecuniară inițială a consumatorului respectiv; încheierea oricăror altor acte juridice cu același debitor care ca efect măresc obligația pecuniară totală a acestuia, până la stingerea obligației de rambursare a creditului nebancar curent și expirarea a cel puțin 10 zile lucrătoare de la această acțiune. Amintim că redacția în vigoare a art.31 alin.4 din CF prevede că „organizaţiilor de microfinanţare şi/sau persoanelor care practică activitatea de leasing financiar li se permite deducerea: a) provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi ce ţin de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente, care se determină conform regulamentelor Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la clasificarea împrumuturilor şi formarea provizioanelor destinate acoperirii eventualelor pierderi, condiţionate de nerestituirea împrumuturilor şi neachitarea dobânzilor aferente; şi/sau b) provizioanelor destinate acoperirii creanţelor ce ţin de nerecuperarea ratelor şi neachitarea dobânzilor de leasing în mărime de până la 5% din soldul mediu anual al creanţelor aferente contractelor de leasing, dacă aceste creanţe sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului”.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.