05
11 2019
424

Optimizarea procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici

Termenul de eliberare a certificatului de integritate ar putea fi redus de la 15 la 10 zile, iar a informațiilor referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului și ordinii publice – de la 30 la 10 zile. Cancelaria de Stat a propus spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative. Elaborarea proiectului a fost determinată de necesitatea optimizării procedurilor conexe procesului de recrutare a funcționarilor publici prin reducerea termenelor de eliberare a actelor ce certifică situația privind aspectele de integritate ale persoanelor care candidează la funcțiile publice. Menționăm că actualmente cadrul normativ stabilește obligativitatea solicitării de către comisiile de concurs a certificatelor de integritate, a certificatelor de cazier privind integritatea profesională și a informației referitoare la lipsa sau existența factorilor de risc care pot aduce atingere ordinii de drept, securității statului, ordinii publice de la Autoritatea Națională de Integritate, de la Centrul Național Anticorupție și, respectiv, de la Serviciul de Informații și Securitate. Implementarea prevederilor nu va necesita cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Proiectul poate fi consultat până la 15 noiembrie 2019. Reamintim că funcționarii publici sunt obligați să depună anual, până la 31 martie, și o declarație de avere și interese personale. În perioada 1 ianuarie – 31 martie 2019 au fost înregistrate 58619 declarații de avere și interese personale, dintre care 57972 declarații anuale, 461 declarații depuse la eliberarea din funcție și 186 depuse la angajare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.