20
09 2018
631

Optimizarea procesului de autorizare a contractării datoriei de către UAT

Autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale urmează să examineze cel puțin trei oferte ale creditorilor potențiali în scopul contractării datoriei/ acordării garanţiilor pentru împrumuturi interne. Prevederea se conține într-un proiect de Hotărâre de Guvern, propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Totodată, pentru optimizarea procesului de autorizare, din lista documentelor anexate la cererea de solicitare a avizului Ministerului Finanțelor se propune a fi exclusă situația financiară privind contul de execuție al bugetului local al unităţii pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea contractării. De asemenea, din această listă ar putea fi excluse informația privind ultimul buget local al unităţii aprobat pentru anul curent și contul de execuție la finele lunii precedente solicitării autorizării. În același timp, pentru asigurarea conformităţii principiului managementului financiar durabil, la cererea de solicitare a avizului autorităţile urmează să prezinte Programul anual al împrumuturilor și obiectivele politicii de administrare a datoriei unităţii administrativ-teritoriale. Suplimentar, se va anexa informația privind plafoanele datoriilor interne şi externe, certificatele eliberate de către creditori prin care se confirmă suma datoriilor active ale unităților, inclusiv cele cu termen expirat, extrasele din programele de dezvoltare anuale şi multianuale în care se face referire la proiectul preconizat pentru finanțare din contul surselor atrase. În cazul solicitării garanției pentru întreprinderile municipale sau societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar municipal, se va prezenta informația despre datoriile existente, precum și situațiile financiare ale acestora pentru ultima perioadă. Adițional, la cerere se propune a fi anexată informația privind deservirea datoriei publice a unității administrativ-teritoriale pentru ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea, precum și, estimativ, pentru perioada împrumutului solicitat, cu calcularea indicatorilor prevăzuţi în art. 14 din Legea privind finanţele publice locale. Potrivit proiectului, modificările propuse au drept scop îmbunătățirea calității evaluării capacității de rambursare a datoriilor contractate de către unităţile administrativ-teritoriale și asigurarea respectării de către acestea a plafoanelor stabilite. Modificările menționate sunt condiționate de necesitatea îmbunătățirii și optimizării procesului de autorizare a contractării datoriei pe termen lung/acordării garanţiilor pentru împrumuturi pe termen lung de către unităţile administrativ-teritoriale în temeiul art.46 din Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. Proiectul poate fi consultat până la 5 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.