10
07 2018
1051

Pacienții pot beneficia benevol de servicii nemedicale

Tarifele pentru serviciile nemedicale vor fi stabilite de instituția medico-sanitară privată prestatoare și nu vor depăși tarifele pentru serviciile nemedicale prestate pacienților în afara sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Aceste tarife vor fi prevăzute într-un contract-cadru de prestare a serviciilor nemedicale. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare proiectul hotărârii cu privire la serviciile nemedicale prestate de către instituțiile medico-sanitare private pacienților în cadrul sistemului asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Astfel, serviciile nemedicale prestate pacienților de o instituție medico-sanitară privată sunt stabilite prin Nomenclatorul serviciilor nemedicale, aprobat prin hotărâre de Guvern. Acestea reprezintă servicii ce nu se includ în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, iar contractarea lor este benevolă. Documentul prevede că prestatorul de servicii medico-sanitare va informa pacientul despre Nomenclator, сondițiile de prestare, tarifele la serviciile nemedicale și contractul-cadru de prestare a acestora prin afișarea informației la sediul instituției medicale și pe pagina web a prestatorului. Sistemul de asistență medicală, dar și legislația în vigoare a Republicii Moldova nu interzic prestarea serviciilor nemedicale de către instituțiile medico-sanitare private în cadrul sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. Serviciile nemedicale Conform documentului, acestea reprezintă un spectru de servicii prestate la solicitarea pacientului şi pot crea condiții de confort sporit sau permit alegerea personalului medical și nemedical, care urmează să fie implicat în prestarea serviciului, poartă caracter benevol și se prestează în temeiul contractului de prestare a serviciilor încheiat între prestatorul de servicii și pacient. Nomenclatorul serviciilor nemedicale În anexa nr.2 al proiectului este inclus Nomenclatorul serviciilor nemedicale prestate contra plată de instituțiile medico-sanitare private pacienților asigurați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, conţine următoarele 18 serviciile nemedicale: 1. Serviciile business - centrului (calculator, copiator, fax etc.) 2. Transmiterea rezultatelor analizelor sau a investigațiilor pacientului prin email 3. Servicii de traducere (înscrise și verbale) 4. Televiziune individuală 5. Internet prin fir sau fără fir (wi-fi) 6. Acomodarea însoțitorilor, care solicită internarea împreună cu pacientul – cu masă sau fără 7. Presa scrisă locală și internațională (ziare, reviste) și acces la biblioteca instituției 8. Spălătoria și curățătoria pentru hainele personale ale pacienților 9. Servicii de transport (altul decât transportul de urgență și cel în scopuri medicale) pentru pacient 10. Parcare pe teritoriul instituției 11. Acces la obiecte și servicii socio-culturale (cum ar fi teren de joacă pentru copii, sala de recreere, etc.) 12. Supravegherea copiilor beneficiarilor 13. Asigurarea securității beneficiarului și a bunurilor acestuia prin acordare de servicii specializate individualizate de pază (inclusiv supraveghere video, pază fizică) 14. Safeu în cameră 15. Dispozitiv pentru păstrarea și încărcarea echipamentelor electronice (telefoane mobile, tablete, laptopuri etc.) 16. Spații suplimentare pentru păstrarea lucrurilor personale (inclusiv cărucioare, jucării etc.) 17. Însoțirea individuală a pacientului în cadrul instituției 18. Parteneriate în sănătate. Conceptul a fost discutat anterior în cadrul grupului de lucru al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministrul, unde reprezentanții diferitor structuri cum ar fi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, CNAM, Serviciul Fiscal de Stat, Uniunea Instituțiilor Medicale Private din Republica Moldova, Asociația Oamenilor de Afaceri și-au expus opinia cu privire la reglementarea prestării acestor servicii, ulterior fiind elaborat acest proiect.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.