30
10 2017
1028

Parlamentul a susținut modificarea legii bugetului de stat

După ce proiectul privind completarea Legii bugetului de stat a fost susținut de Guvern, în cadrul ședinței din 27 octombrie curent, Parlamentul, a votat acest proiect în prima lectură. Astfel, veniturile bugetului de stat vor fi majorate cu 541 mil.lei, cheltuielile - cu 461 mil.lei, iar deficitul bugetar se reduce cu 125,4 mil.lei. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, rectificarea bugetului este necesară pentru ajustarea indicatorilor bugetari la venituri și cheltuieli reieșind din executarea bugetului în perioada precedentă și estimările executării scontate până la finele anului bugetar, precum și pentru revizuirea și prioritizarea programelor de cheltuieli, pentru a asigura funcționarea instituțiilor bugetare și prestarea serviciilor publice la un nivel adecvat. Proiectul prevede majorarea cheltuielilor pentru prestațiile sociale cu 43,8 mil.lei, fiind cauzată de achitarea indemnizațiilor la încetarea raporturilor de muncă și de achitarea indemnizațiilor tinerilor specialiști, repartizați în instiuțiile publice din mediul rural. În același timp, se prevede reducerea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat cu 81,7 mil.lei, micșorarea fiind determinată de modificarea numărului de beneficiari și a mărimii prestațiilor sociale. Totodată, vor creşte transferurile către bugetele locale cu 162,7 mil.lei, ca urmare a majorării, de la 1 septembrie curent, a salariilor cadrelor didactice și a personalului salarizat conform rețelei tarifare unice. În bugetul de stat pe anul curent vor fi redirecționate cu 192, 2 mil.lei sau cu 4,1% mai mult decât a fost aprobat inițial în buget pentru cheltuieli capitale. Referitor la cheltuielile pentru serviciile de stat cu destinație specială, în proiect de menționează despre majorarea lor pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău – 8,9 mil.lei, majorarea cheltuielilor ce țin de asigurarea funcționalității Cancelariei de Stat - cu 45,0 mil.lei, majorarea cheltuielilor pentru reparația clădirii Parlamentului - cu 87,9 mil.lei, majorarea fondului de rezervă și fondului de intervenție ale Guvernului cu 25,0 mil.lei și respectiv cu 30,0 mil.lei. Pentru apărarea națională cheltuielile vor fi majorate cu 7,0 mil.lei sau cu 1,3% față de cele aprobate inițial, pentru ordinea publică și securitatea națională este prevăzută o majorare cu 166,2 mil.lei sau cu 4,1% față de suma aprobată inițial. Pentru domeniul învățământului se prevede o majorare a cheltuielilor cu 159,8 mil.lei sau cu 1,8% față de cele aprobate. Pe de altă parte, se propune diminuarea cheltuielilor pentru protecția mediului cu 76,9 mil.lei sau cu 33,1%. Vor fi majorate alocațiile pentru Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu 37,8 mil.lei, dintre care 9,2 mil.lei vor fi repartizați pentru achitarea indemnizațiilor tinerilor specialiști repartizați în instituțiile publice rurale, 6,4 mil.lei – pentru implementarea activităților proiectelor finanțate din surse externe, 6,0 mil - pentru construcția blocului de locuit destinat participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl, 5,6 mil.lei – pentru prestarea serviciilor de reabilitare medico-socială a veteranilor și invalizilor de război. Conform informației prezentate de ministrul Finanțelor, la situația din 31 decembrie 2017, soldul datoriei de stat în valori nominale va constitui 57 363,6 mil.lei, fiind diminuat cu 5 452,3 mil.lei față de valoarea precizată. Ponderea soldului datoriei de stat în PIB se va micșora cu 5,3 puncte procentuale față de valoarea precizată, iar la situația din 31 decembrie 2017 va constitui 38,7% din PIB.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.