Știri

Parlamentul a votat ratificarea unui acord privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor RM

A fost votat în lectură finală Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Armenia privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor, semnat la Erevan la 16 noiembrie 2016. Încheierea Acordului va consolida relaţiile bilaterale între cele două state şi va putea contribui la dezvoltarea cooperării economice, comerciale, turistice între Republica Moldova şi Republica Armenia. Este un Acord ce reglementează condiţiile de intrare, şedere şi tranzitare a teritoriului celor două state de către cetăţenii care deţin documente valabile pentru călătorii în străinătate. Acordul stabileşte regului de călătorii similare celor existente, adică fără vize şi nu limitează dreptul călătoriilor dintr-un stat în altul. Perioada de şedere în Republica Moldova este cea clasică, confom legislaţiei, să nu se depăşească 90 de zile în decurs de 6 luni, a menţionat vice-ministrul de externe, Daniela Morari. Astfel, cetăţenii statului unei părţi, inclusiv şi cei cu domiciliul permanent sau aflaţi temporar în statele terţe, vor putea intra, ieşi, tranzita şi rămâne pe teritoriul statului ceileilalte părţi pentru o şedere neîntreruptă sau pentru mai multe şederi pe durata unui termen care nu depăşeşte 90 de zile în decurs de 6 lumi de la data primei intrări în ţară, fără viză, pe baza documentelor valabile pentru călătorii peste hotare. Potrivit proiectului, la data intrării pe teritoriul statului unei Părţi, cetăţeanul statului celeilalte părţi, trebuie să deţină un document de călătorie valabil pentru o perioadă de cel puţin trei luni de la data preconizată a părăsirii teritoriului statului celeilalte părţi. Documentele valabile pentru călătorii peste hotare, conform Acordului, sunt paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu, paşaportul cetăţeanului şi titlul de călătorie. Potrivit datelor, în present, cetăţenii RM călătoresc pe teritoriul Armeniei fără necesitatea obţinerii unei vize, precum şi viceversa. Regimul de călătorii ale cetăţenilor celor două state sunt reglementate de Acordul privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor CSI, încheiat la Bişkek în 1992. Însă, în ultimul timp s-a constatat o deviere a statelor CSI la prevederile acestui Acord multilateral.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1482 vizualizări

Data publicării:

13 Martie /2017 14:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon