27
09 2017
1751

(Partea VI) Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017

Este obligată entitatea să prezente Raportul privind calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (cu reflectarea indicatorilor cu valoarea zero) în cazul în care în trimestrul de gestiune nu a achitat salariul? În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr.1593-XV (cu modificările și completările ulterioare) categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1 şi 3 din anexa nr. 1 la Legea menționată, care au obligații privind achitarea primelor în perioada de gestiune, prezintă trimestrial organelor fiscale teritoriale, până la sfârșitul lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, un raport privind calcularea şi transferul primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală conform modelului aprobat de Compania Națională de Asigurări în Medicină şi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Raportul menționat se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în condițiile stipulate la art. 187 alin. (21) din Codul fiscal. De asemenea, prin derogare de la alin. (1) al articolului menționat, întreprinzătorul individual, gospodăria țărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariați, pe parcursul perioadei fiscale, nu depășește 3 unități şi care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA prezintă anual, până la 31 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată. Prin urmare, entitățile care în trimestrul de gestiune nu au achitat salariul și alte recompense nu sunt obligate să prezinte organului fiscal teritorial Raportul nominalizat. Acest Raport se va prezinta doar în cazul în care în perioada de declarare (trimestru) vor fi achitate salariile și alte recompense. Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017 Partea V Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017 Partea IV Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017 Partea III Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017 Partea II Unele aspecte ce țin de calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în anul 2017 Partea I

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.