06
06 2022
290

Particularitățile contabilității la transmiterea patrimoniului public în gestiune, în noua ediție a revistei „monitorul fiscal FISC.md”

Administrațiile publice centrale și locale, instituțiile publice, în conformitate cu legislația în vigoare sunt în drept să transmită elementele patrimoniale publice (terenuri, mijloace fixe, inclusiv bunuri distincte, clădiri, edificii etc.) în gestiunea întreprinderilor de stat, municipale și altor entități similare, inclusiv entităților la autogestiune financiară și societăților comerciale cu capital public.

 

În articolul „Patrimoniul public transmis în gestiune (economică, delegată), comodat și alte forme de folosință. Particularitățile contabilității” elaborat de Elena Taban și publicat în nr.4 (74) a revistei „monitorul fiscal FISC.md” ce va ieși din tipar în zilele imediat următoare, autorul oferă mai multe recomandări la acest capitol.  Articolul este disponibil în rubrica Sectorul bugetar.

Tot în compartimentul destinat sectorului bugetar este publicat și articolul ”Salarizarea în sectorul bugetar. Norme specifice”, elaborat de Lidia Tonu.

În ediția din iunie, în rubrica Practica fiscală, vă propunem un articol despre impozitul pe venit aferent activității rezidenților Portului internațional liber „Giurgiulești”, pregătit de Dorel Noroc și Marcela Dima, precum și un articol despre compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli. Mecanismul de acordare, aspecte contabile și fiscale, autor Iulia Melnic.

În rubrica Contabilitate practică vă propunem o serie de articole utile pentru activitatea Dvs.:
 • Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в схемах. Аванс и материальный ущерб, autori Georgeta Covaliov-Rusu și Olga Donciu;
 • Aspecte ale contabilității costurilor aferente înființării spațiilor verzi, elaborat de Vasile Bucur și Iuliana Țugulschi;
 • Transmiterea bunurilor prin intermediul curierului. Documentarea faptelor economice, pregătit de Natalia Tonu și Ecaterina Voloșciuc;
 • Корректировка по обесценению стоимости запасов: учет и практическое применение – autor Natalia Zlatina;
 • Calculația costurilor produselor cuplate și secundare, autori Natalia Țiriulnicova și Marcela Dima;
 • Lichidarea mijlocului fix și crearea unui nou obiect în baza obiectului nefinisat – Galina Șpac;
 • Передача основного средства в качестве вклада в уставный капитал, articol pregătit de Ludmila Lapițcaia.

Autorii Vasile Bucur și Tatiana Șevciuc ne propun un articol complex despre calculația costului efectiv al mineralelor utile extrase, publicat în rubrica Sectorul extractiv.

În rubrica dedicată sectorului agrar este publicat un articol despre reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole, elaborat de Daniela Gulea.

Tradițional, vă oferim în rubrica Legislația muncii materiale interesante, elaborate de autorul nostru fidel, Olga Donciu. În această ediție aveți posibilitatea să consultați:
 • Правовая база организации учета рабочего времени работников;
 • Garanții de muncă în legătură cu maternitatea și paternitatea;
 • Последствия несоблюдения сроков расчета при прекращении ИТД.

În rubrica Expert, vă oferim următoarele subiecte:
 • Analiza veniturilor generate de tranzacțiile efectuate cu criptomonede, autor Ion Disculțu;
 • Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul auditului, elaborat de Natalia Tonu;
 • Declararea categoriilor persoanelor asigurate. Studii de caz, pregătit de Clara Sorocean;
 • Операции, связанные с правами пользования: особенности бухучета и налогообложения – Ludmila Lapițcaia

 

Despre ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice – un subiect actual, aveți posibilitatea să citiți în rubrica dedicată sectorului achizițiilor publice. Autorul articolului, Iacob Plămădeală,  se referă inclusiv la modificările recent operate la Regulamentul privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an.

În rubrica Consultații juridice vă propunem următoarele 3 articole elaborate de Valeria Nedelea - șef al Direcției expertiză juridică, SFS:
 • Consecințele calculării incorecte a impozitului/ taxei din cauza explicațiilor greșite, prezentate în scris de SFS;
 • Calificarea încălcărilor fiscale. Noi prevederi;
 • Cazurile de efectuare a plăților în valută străină între rezidenți pe teritoriul RM.

Tot în această rubrica aveți posibilitatea să consultați un material despre repatrierea mijloacelor bănești în cazul utilizării cambiei ca mijloc de plată pentru mărfurile livrate în cadrul tranzacțiilor externe, elaborat de Evghenia Rusu, precum și articolul intitulat ”Санкции за неправильный выбор режима налогообложения прибыли”, autori Sandra Dolghii și Evghenia Rusu.

În Microfon, rubrică în care prezintăm opiniile, propunerile și sugestiile specialiștilor din diverse domenii, este publicat articolul ”Неоднозначные положения налогового законодательства”, elaborat de Liliana Agarcova.

Încheiem actuala ediție cu rubrica Întrebări și răspunsuri, unde sunt publicate următoarele articole, elaborat de Jana Griciuc - inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor, SFS:
 • Datoria cu termenul de prescripție expirat. Regimul fiscal și evidența
 • Reflectarea în CET18 a venitului primit în străinătate
 • Deducerea, în cuantum întreg, a cheltuielilor aferente închirierii oficiilor parțial utilizate
 • Activitatea profesională în sectorul justiției. DAJ17 în cazul suspendării activității la începutul anului

 

Autorul Ludmila Mițova a elaborat următoarele materiale:
 • Сбор за парковку автотранспорта и сбор за парковку. Отличия и порядок применения;
 • Налогообложение недвижимости, приобретенной под отлагательным условием;
 • Сбор за предоставление услуг по автоперевозке пассажиров за простаивающие транспортные единицы;
 • Сбор за парковку в случае использования налогоплательщиком участка, прилегающего к АЗС, для парковки собственных автомобилей;
 • Оптовый склад, размещенный за чертой населенного пункта, и местные сборы.

O serie de materiale publicate în această rubrică sunt elaborate de Daniela Gulea:
 • Colectarea hainelor second-hand. Reținerea în prealabil a impozitului pe venit și declararea plăților;
 • Avansul acordat în baza pre-contractului de vânzare-cumpărare a imobilului care nu a fost procurat. Reflectarea cheltuielilor în VEN12;
 • Formarea obiectului impunerii pentru subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii Ieșirea forțată a proprietății și reflectarea sumelor în VEN12;
 • Tratatele internaționale. Reținerea la sursa de plată a impozitului pe venit și primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

De asemenea, în rubrica Întrebări și răspunsuri sunt publicate două materiale elaborate de Maria Bîrcă, ce se referă la elementele ce nu influențează valoarea în vamă a mărfurilor și la justificarea valorii în vamă a mărfurilor importate.

Vă dorim lectură plăcută și vă mulțumim pentru fidelitatea și interesul cu care așteptați fiecare ediție a „monitorului fiscal FISC.md”.

Vă reamintim că până la 30 iunie aveți posibilitatea să participați la o campanie promoțională lansată de noi. Mai multe detalii aici.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.