16
03 2021
1377

Patenta sau activitatea independentă?

Activitatea de întreprinzător este activitatea de producere, procesare, comerț, prestarea de servicii și executare a lucrărilor, desfășurată de persoane fizice sau juridice în mod independent, din proprie inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a-și asigura o sursă de venit, înregistrate în conformitate cu legislația în vigoare.
 
Ministerul Economiei și Infrastructurii a propus pentru consultări publice un vast proiect de lege ce are drept scop optimizarea, modernizarea și îmbunătățirea mecanismului de reglementare a activității în baza patentei de întreprinzător, eliminarea neclarităților la implementarea Legii nr.231/2010 cu privire la comerțul interior, a dezechilibrului fiscal la impozitarea activității patentarilor comparativ cu alte forme de antreprenoriat etc.

 

Printre principalele prevederi ale proiectului de lege menționăm propunerile de modificare ale Codului fiscal și a Legii nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, implementarea acestora având scopurile de dublare a sumei maxime de profit în baza activității de la 600 mii la 1,2 mil. lei per an, simplificarea procedurii de înregistrare în calitate de întreprinzător prin mijloace electronice în baza SIA al SFS, a procedurii de depunere online a declarațiilor, precum și probarea tacită.

 

Totodată, este preconizată reducerea amenzilor fiscale pentru persoanele ce practică activitatea independentă și pentru IMM-uri.

 

Încă un scop major este introducerea unui mecanism simplu și ușor de implementat de aducere în câmpul legal a persoanelor fizice, care dau în locațiune/arendă bunuri imobile pe termen mai mic de 30 zile și a celora care întâmpină dificultăți la înregistrarea contractelor la SFS conform procedurilor actuale.

 

Ținând cont de faptul că autoritățile tind spre asigurarea migrării a circa șapte mii de deținători de patente în comerț către activitate independentă sau forme juridice de organizare, cu condiția menținerii termenului-limită pentru comerțul cu amănuntul la 31 decembrie 2022, proiectul prevede facilități pentru persoanele ce vor renunța la patentă în favoarea altor forme de organizare.

 

Astfel, vor fi scutite de calcularea și achitarea impozitului pe venit  pentru primul an de activitate independentă în comerțul cu amănuntul persoanele care, pe parcursul anilor 2021-2022, își vor înregistra activitatea independentă, încetând activitatea de comerț în bază de patentă. Pentru aceeași perioadă controalele fiscale a întreprinzătorilor care au migrat la activitatea independentă vor fi efectuate doar în scop de asistență, instruire sau consultanță fiscală.

 

Propunerile, obiecțiile și sugestiile asupra proiectului sunt așteptate până la 26 martie 2021.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.