22
06 2020
767

Pentru notificarea destinatarilor va fi utilizat exclusiv MNotify

Ministerele, Cancelaria de Stat și alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență, autoritățile/ instituțiile publice și organizațiile de stat autonome subordonate sau înființate de Guvern vor utiliza pentru notificarea destinatarilor exclusiv serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify), în detrimentul notificării pe suport de hârtie.
 
În Monitorul Oficial din 19 iunie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.376 din 10 iunie 2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify).

 

MNotify reprezintă o soluție informatică din categoria Guvern către Cetățean (G2C) și Guvern către Business (G2B)și are ca obiectiv principal asigurarea necesităților informatice și informaționale pentru realizarea procesului de notificare. Serviciul este parte componentă a sistemelor informaționale de stat ale RM și reprezintă un ansamblu de resurse şi tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune, este destinat notificării destinatarilor persoane fizice și persoane juridice prin intermediul diverselor canale de notificare.

 

Astfel, autoritățile vor integra, în termen de 10 luni de la data aprobării planurilor de integrare, din contul mijloacelor financiare proprii, serviciile publice electronice și sistemele informaționale aferente, inclusiv cele în curs de dezvoltare, cu serviciul MNotify și il vor utiliza pentru notificarea destinatarilor. 

 

Potrivit hotărârii, sarcinile de bază realizate de serviciul MNotify sunt:

  • eficientizarea procesului de notificare a beneficiarilor de servicii publice;
  • asigurarea transmiterii notificărilor prin diverse canale de notificare;
  • transmiterea automatizată către destinatari a notificărilor din sistemele informaționale automatizate integrate cu serviciul MNotify;
  • transmiterea către destinatari a notificărilor din interfața web a serviciului MNotify, în cazul prestatorilor de servicii publice ce nu dețin sisteme informaționale pentru integrare cu serviciul MNotify;
  • facilitarea interacțiunii rapide dintre prestatorii de servicii publice și beneficiarii acestora;
  • asigurarea confidențialității, securității și protecției datelor cu caracter personal a informațiilor din notificări;
  • ținerea evidenței informațiilor aferente procesului de notificare;
  • generarea de statistici și rapoarte;
  • asigurarea interconexiunii cu alte sisteme informaționale de stat în scopul notificărilor.

 

Sistemul poate fi utilizat și de persoanele fizice și juridice de drept privat ce prestează servicii publice și care dețin sisteme informaționale. Pentru aceasta, ei vor solicita Agenției de Guvernare Electronică încheierea unui contract privind prestarea serviciilor de notificare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.