03
02 2022
540

Perfecționarea cadrului de reglementare a muncii la distanță

Discuțiile la subiectul muncii la distanță, scopul cărora este perfecționarea cadrului normativ de reglementare a acestui mod de activitate a salariaților, continuă. Astăzi, 3 februarie, pe platforma Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în cadrul Grupului de lucru nr.4 „Rеduсеrеa oсupării informalе și a fеnomеnului salariilor în pliс”, au fost discutate mai multe aspecte ce vizează munca la distanță.

 

După cum a informat Vladislav Caminschi, directorul executiv al Confederaţiei Naţionale a Patronatului, care deține și funcția de președinte al Grupului de lucru, ministerul de resort este implicat la moment în procesul de elaborare a unui proiect amplu de modificare a Codului muncii ce va conține inclusiv prevederi ce țin de organizarea muncii la distanță. Documentul va fi supus consultărilor publice cu toate părțile interesate, inclusiv cu membrii Consiliului Economic.

 

În cadrul ședinței de astăzi participanții au evidențiat unele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri în cazul desfășurării muncii la distanță, una dintre acestea fiind securitatea și sănătatea în muncă (SSM), în special evaluarea riscurilor la locul de muncă și organizarea instruirilor privind SSM în cazul muncii la distanță.

 

Totodată, a fost propusă examinarea posibilității semnării unor acte din domeniul muncii, cum ar fi cererea de concediu sau actele privind SSM, cu alte tipuri de semnături electronice decât cea electronică avansată calificată, utilizată la momentul de față.

 

În același timp, participanții la discuții au menționat incertitudinile în cazul angajării persoanelor străine, care prestează munca din afara țării. În acest sens, s-a menționat despre problema evidenței și impozitării acestor persoane, fiind propusă soluția de depunere a cererii de acordare a codului fiscal persoanei străine angajate, de către persoana juridică (angajator) și nu de către persoana fizică, după cum prevede legislația în vigoare, fiind necesare și unele modificări în Instrucțiunea privind evidența contribuabililor aprobată prin Ordinul SFS nr. 352/2017, ceea ce va simplifica procesul de raportare a angajatorilor. Reprezentanții SFS prezenți în ședința GL au asigurat că vor examina această oportunitate și ulterior se va reveni la acest subiect.

 

Alte chestiuni puse în dezbateri astăzi au vizat verificarea valabilității IDNP-ului persoanelor fizice care au mai traversat teritoriul RM anterior, revizuirea cerinţelor generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului şi garanţiile referitoare la protecţia lor (art.91 din Codul muncii), reducerea poverii angajatorului pentru SSM etc.

 

Reamintim că pachetul legislativ privind digitalizarea economiei (Legea nr. 175 din 11 noiembrie 2021) ce conține prevederi privind administrarea la distanță a afacerilor,  a intrat în vigoare la 10 ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.