19
02 2016
2065

Perioada de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit aferent anului 2015, în desfășurare

Contribuabili persoane fizice,care activează la două sau mai multe locuri de muncă și primesc un salariu care, cumulativ, a depășit în 2015 suma totală de 29640 lei, au obligația să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit, forma CET08. Data limită de depunere a Declarației este 25 martie 2016. Obligația de a depune Declarație o au și persoanele fizice, ce au obţinut venituri atât sub formă de salariu, cât şi din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depăşeşte 29640 lei pe an; nu au primit salariu, dar au obţinut venituri de la vânzarea proprietății (case, apartamente, maşini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, ce depăşesc suma scutirii personale de 10128 lei. De asemenea este obligatoriu să fie depusă Declarația de către persoanele fizice, care îşi schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă ţară. Și, bineînțeles, dacă la prezentare Declarației cu privire la impozitul pe venit a fost constatată achitarea (reținerea) în plus o anumită sumă a impozitului pe venit, pentru restituirea acesteia, persoanele fizice depun o cerere de restituire cu anexarea documentelor confirmative. Persoanele fizice, cetățeni străini sau apatrizi, care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova (se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, care începe sau se termină în anul fiscal dat), de asemenea vor depune declarație, în aceleași condiții, ca și persoanele fizice rezidente. Cotele de impozitare sunt binecunoscute și constituie, 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 29640 lei și 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 29640 lei. Fiecare contribuabil, la calcularea impozitului pe venit are dreptul, la scutirea personală, în sumă de 10128 lei pe an. În care cazul în care soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală contribuabilul contribuabilul are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 10128 lei pe an. Scutirea pentru persoanele întreținute constituie 2256 lei pe an pentru fiecare persoană întreținută sau o scutire majoră pentru fiecare persoană întreținută, invalid din copilărie, în mărime de 10128 lei. Declarațiile urmează a fi prezentate de către persoanele fizice rezidente la organul teritorial al Serviciului Fiscal de Stat. Pentru simplificarea modului de declarare a veniturilor pentru anul 2015, persoanele fizice pot depune Declarația la orice oficiu al organului fiscal, indiferent de locul de reședință al acestora. Declarațiile vor fi depuse de către contribuabili pe suport de hârtie, forma CET 08, inclusiv obținând de la organul fiscal versiunea Declarației precompletate în baza actului de identitate. Aceasta poate fi expediată prin intermediul oficiului poștal (formularul CET08) printr-o scrisoare recomandată, pe adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește sau în format electronic prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”. La fel, formularul CET08 poate fi descărcat de pe site-ul servicii.fisc.md, inclusiv în format Excel sau solicitat de la organul fiscal. Dacă contribuabilii dispun de cheie electronică, ei pot vizualiza Declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut în anul 2015, accesând cabinetul personal pe portalul www.fisc.md. Un moment foarte important și necesar de reținut : cu începere din anul 2016, achitările se vor realiza utilizând codul IBAN (International Bank Account Number), care poate fi identificat pentru o clasificaţie economică cu ajutorul Generatorului codului IBAN pentru încasări mf.gov.md). Contribuabilii care nu vor depune declarațiile pe venit până la termenul-limită, adică până la 25 martie 2016 riscă să li se aplice amenzi, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Monitorul fiscal FISC.MD va fi bucuros să răspundă la întrebările dumneavoastră dacă le expediați prin intermediul rubricii ”Adresează-ne o întrebare” de pe site-ului nostru https://monitorul.fisc.md.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.