27
09 2019
2028

Permisul de conducere va conține subcategorii noi

În permisul de conducere ar putea fi menționată și subcategoria de vehicule, în cazul în care persoana deţine permis valabil pentru conducerea autovehiculelor din categoria de bază. Propunerea are ca scop asigurarea liberei circulaţii a deţinătorilor de permise moldoveneşti în trafic internaţional, prin preluarea unor practici internaţionale în acest sens. Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier. În prezent, pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător categoriei/ subcategoriei din care face parte acesta, cu excepţia subcategoriei AM (moped). Prin acest proiect autorii propun înscrierea în permisul de conducere și a subcategoriei AM. Totodată, documentul mai prevede excluderea prezentării copiei actului de identitate la solicitarea serviciilor de examinare şi documentare cu permis de conducere, a copiei autentificate a permisului de conducere străin obţinut în alt stat la solicitarea convertirii acestuia în permis de conducere moldovenesc, precum și copiei autentificate a certificatului de conducător de tractoare la solicitarea înscrierii în permis a categoriei „H” (tractor). Autorii mai propun ca permisele de conducere eliberate de către structurile din stânga Nistrului şi municipiul Bender să fie înlocuite cu permise naţionale ale RM pentru cetăţenii Republicii Moldova, care deţin acte de identitate aprobate prin Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte, cu condiţia susţinerii probei teoretice a examenului de obţinere a permisului de conducere la subdiviziunea Agenţia Servicii Publice. Proiectul mai prevede că persoanele condamnate printr-o hotărâre judecătorească cu pedeapsă penală de anulare a dreptului de a conduce vehicule, precum şi persoanele în privinţa cărora instanţa a dispus anularea dreptului de a conduce vehicule, fiind declarate inapte de a conduce vehicule de către autoritatea medicală competentă, pot redobândi dreptul de a conduce, la decăderea temeiurilor prevăzute de lege, în condiţii generale, după susţinerea probelor teoretică şi practică ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, la categoriile/subcategoriile de permis solicitate. Totodată, persoanele sancţionate contravenţional cu privare de dreptul de a conduce vehicule, pe un termen mai mic de un an, la expirarea termenului de privare, redobândesc dreptul de a conduce vehicule, fără susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere. În același timp, persoanele cărora pentru săvârşirea infracţiunilor în domeniul transporturilor sau utilizării vehiculului la săvârşirea infracţiunii, pentru care se prevede pedeapsa privării sau anulării dreptului de a conduce vehicule, li s-a aplicat măsura preventivă de ridicare a permisului de conducere, pe perioada suspendării permisului nu se admit la examenul de obţinere a permisului de conducere şi nu pot obţine un alt permis de conducere. Procedurile de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, proba teoretică şi proba practică, pot fi înregistrate audio-video, cu stocarea informaţiei audio-video respective de pe camerele din clasele şi autovehiculelor speciale de examinare, într-un Complex informaţional, care va asigura stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal conform cerinţelor stabilite în Legea privind protecţia datelor cu caracter personal. În clasele de examinare şi autovehiculele speciale de examinare dotate cu sistem de supraveghere video se va afişa, însă, un formular tipizat de informare privind efectuarea supravegherii video. Termenul păstrării datelor cu caracter personal este de 6 luni. Documentul poate fi consultat până la 8 octombrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.