14
08 2017
879

Persoanele cu dizabilități, în atenţia statului

Autoritățile se angajează să sporească accesul persoanelor cu dizabilități la măsurile de protecție socială în comunitate. În acest context, Guvernul a susținut, în cadrul ședinței din 10 august curent, proiectul cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. Programul se axează pe obiective precum sporirea ratei de angajare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, asigurarea accesibilității infrastructurii, transporturilor, informației și comunicațiilor pentru persoanele cu dizabilități, sporirea participării lor la viața politică, publică și culturală, creșterea nivelului de conștientizare a populației cu privire la drepturile și abilitățile persoanelor menționate etc. În scopul realizării obiectivelor propuse se vor desfășura un șir de acțiuni, cum ar fi: • Revederea anuală a unor prestații sociale adresate persoanelor cu dizabilități, pentru a contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al acestora • Eficientizarea mecanismului național de determinare a dizabilității la copii și adulți, prin implementarea modelelor medico-sociale în procesul de determinare a dizabilității • Elaborarea curricumului de instruire și organizare a cursurilor tematice de instruire pentru specialiștii implicați în procesul de determinare a dizabilității și capacității de muncă în funcție de specificul activității acestora • Asigurarea accesibilității secțiilor de votare, a materialelor electroale și a procedurilor de vot la necesitățile persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități • Fortificarea Consiliului național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități • Implicarea persoanelor cu dizabilități în procesul de organizare a activităților și măsurilor culturale, sportive și de divertisment. Potrivit ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 prevede o abordare intersectorială a inlcuziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale. Liniile prioritare de intervenție ale Programului pentru următorii 6 ani au fost stabilite în rezultatul consultărilor publice desfășurate pe parcursul anului 2016 cu reprezentanții autorităților publice centrale și locale, ai societății civile, mediului academic, precum și cu participarea persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități, a specificat ministrul. Costurile pentru implementarea Programului sunt estimate în sumă de 907827,2 mii lei pentru întreaga perioadă, iar cele mai multe mijloace financiare vor fi necesare la implementarea acțiunilor ce vizează domeniile asistenței sociale, educației și sănătății, pentru că presupune crearea de servicii noi, care să corespundă și să fie adaptate persoanelor cu diferite tipuri de dizabilități și diferite vârste.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.