06
10 2017
1889

Perspective de dezvoltare pentru pensiunile agroturistice

Pe terenurile cu destinație agricolă va fi permisă desfășurarea activității structurilor de primire turistică de tip pensiuni agroturistice, fără excluderea acestor terenuri din circuitul agricol. Un proiect de lege ce prevede facilitarea creării serviciilor de agroturism în regiunile rurale a fost votat în prima lectură, în cadrul ședinței plenare din 5 octombrie curent. În acest sens, Codul funciar va fi completat cu un nou articol ce va reglementa folosirea terenurilor cu destinație agricolă în activități de turism rural. Potrivit articolului, proprietarii pot amplasa pe terenuri cu destinație agricolă, fără a schimba destinația acestora, structuri de primire turistică, iar acest drept îl vor avea doar proprietarii care practică activitate agricolă de cel puțin 5 ani. Potrivit vice-ministrului Agriculturii, Dezvoltării regionale și Mediului, Vasile Luca, la minister au parvenit mai multe demersuri din partea agenților economici, în care aceștia și-au exprimat indignarea că nu pot amplasa pe terenurile proprii obiective auxiliare de ramură, pentru că, autorităţile publice locale solicită compensarea pierderilor în acest sens. Conform proiectului, în cadrul pensiunilor agroturistice menționate va trebui să se desfășoare, cel puțin o activitate legată de agricultură, cum ar fi – creșterea animalelor, cultivarea plantelor, livezi de pomi fructiferi, viță de vie etc. Dezvoltarea activităților agroturistice în zonele rurale va contribui la creșterea numărului de locuri de muncă, a veniturilor, dar și a atractivității zonelor rurale, se menționează în proiect.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.