25
03 2019
793

Peste 100 de persoane nu au prezentat CNAS Certificatul de Viață

De la începutul anului 2019, Casa Naţională de Asigurări Sociale a constatat neprezentarea în termenul stabilit a Certificatului de Viaţă pentru mai mult de 100 de beneficiari de pensii acordate în baza prevederilor acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale. CNAS atenţionează despre necesitatea prezentării cât mai urgentă a Certificatului de Viaţă. Pentru a beneficia de drepturile cuvenite în cadrul sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, beneficiarul aflat în plată are obligaţia de a transmite anual Certificatul de Viaţă până cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. Certificatul menţionat confirmă faptul aflării beneficiarului de pensie în viaţă, fiind necesar pentru continuarea pe parcursul anului următor a procesului de plată şi transfer a prestaţiei în contul beneficiarului. Certificatul de Viaţă se semnează în prezenţa persoanei care are dreptul la pensie de către instituţia competentă a celeilalte părţi contractante, care confirmă că documentul a fost semnat personal de către beneficiarul pensiei. În caz de neprezentare a Certificatului de Viaţă, transferul pensiei stabilite se suspendă de la 1 ianuarie a anului viitor. Plata pensiei se reia de la data suspendării, numai cu condiţia de prezentare a certificatului ce confirmă faptul aflării persoanei în viaţă. Informaţia este adresată beneficiarilor de pensie în baza prevederilor acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale semnate de către Republica Moldova şi 12 state europene (Bulgaria, Portugalia, România, Luxemburg, Estonia, Cehia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania). În momentul de faţă, Casa Naţională de Asigurări Sociale plăteşte circa 540 de pensii în baza acordurilor bilaterale cu alte state.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.