02
04 2018
2056

Peste 5 luni va intra în vigoare Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară

Legea ce are drept scop asigurarea dezvoltării domeniului de creditare nebancară, inclusiv prin prevenirea riscurilor excesive în sistem, precum și sporirea accesului la resursele financiare a persoanelor fizice și juridice, a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 30 martie 2018. Astfel, legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară prevede că organizația este în drept să desfășoare cu titlu profesional doar activități de acordarea de credite nebancare și leasingul financiar. Desfășurarea altor acitivități ca atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice, efectuarea investițiilor la capitalul social și acordarea împrumuturilor, a creditelor, a donațiilor, în scopul procurării valorilor mobiliare sau părților sociale proprii, externalizarea activităților de acordare a creditelor și a serviciilor de leasing financiar altor entități, se interzice. Activități de creditare nebancară cu titlu profesional se consideră cazurile în care veniturile obținute din activitățile de creditare reprezintă cel puțin 15% din veniturile totale înregistrate de o entitate într-o perioadă de gestiune. Organizația de creditare nebancară poate să desfășoare activitățile de creditare doar după înregistrarea în Registrul organizațiilor autorizate, unde vor nota denumirea completă și abreviată, data înregistrării și numărul de identificare de stat, sediul și adresa poștală, numărul de telefon, de fax, adresa electronică, pagina web, după caz, inclusiv ale filialelor, reprezentanțelor și oficiilor secundare. În Registru se vor indica și activitățile de creditare nebancară desfășurate, capitalul social, numele, prenumele, numărul de identificare personal ale membrilor organului executiv, numele, prenumele, domiciliul, numărul de identificare personal ale fondatorilor și ale beneficiarilor efectivi, precum și mărimea cotei de participare a acestora la capitalul social al organizației de creditare nebancară, dar și datele cu privire la reorganizarea, suspendarea și reluarea activității. Organizația de creditare nebancară va ține contabilitatea și va întocmi situațiile financiare și rapoartele specifice în conformitate cu actele normative de reglementare a contabilității și raportării financiare. Totodată, organizația de creditare nebancară, a cărei valoare totală a activelor la sfârșitul perioadei de gestiune depășește suma de 25,0 mil. lei va fi obligată să efectueze auditul situațiilor financiare anuale. Legea mai prevede că, capitalul social minim al organizației de creditare nebancară se stabilește în mărime de 300 mii lei, iar la momentul înregistrării de stat, acesta va fi depus integral de către fondatorii săi. Organizația de creditare nebancară este obligată să dețină și să mențină capitalul propriu în raport cu valoarea activelor la orice dată în mărime de cel puțin 5%. Legea intră în vigoare la 1 octombrie 2018, iar persoanele juridice care, la data intrării în vigoare a legii, desfășoară activități de creditare nebancară, urmează în cel mult 6 luni să se înregistreze în Registrul menționat mai sus.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.