02
05 2017
6662

Peste 6 luni facturile și facturile fiscale vor fi comasate

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Nr. 294 din 17 martie 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 134-143 din 28 aprilie curent. Proiectul are drept scop modificarea legislaţiei în vigoare în vederea îmbunătăţirii mecansimelor de reglementare a procesului de utilizare a documentelor primare cu regim special de către mediul de afaceri şi reducerii barierelor administrative pentru dezvoltarea acestuia. Astfel, documentele primare cu regim special „factură” şi „factură fiscală” vor fi comasate în „facturi fiscale”. Entităţile care utilizează facturi fiscale electronice au dreptul imprimării independente a acestor blanchete generate în formă electronică, conform instrucțiunilor aprobate de Serviciul Fiscal de Stat. Se admite utilizarea de către entități a formularelor facturii/facturii fiscale, valabile până la intrarea în vigoare a Hotărârii, până la epuizarea deplină a stocurilor aflate la entități și Serviciul Fiscal de Stat. Prevederile vor intra în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.