16
07 2018
1327

Piaţa financiară nebancară: strategia de dezvoltare

Parlamentul a aprobat Strategia de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi Planul de acțiuni aferent implementării acesteia. Documentul cuprind peste 60 de măsuri, care derivă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere cu UE. Strategia este axată pe partu direcții: 1. Elaborarea și punerea în aplicare a cadrului de reglementare comprehensiv cu transpunerea prevederilor legislației comunitare, ceea ce va permite participanților pieței și investitorilor să profite de avantajele pieței unice europene; 2. Creșterea eficacității supravegherii prin trecerea la supravegherea activității entităților în baza prevenirii și gestiunii riscurilor; 3. Sporirea nivelului culturii financiare a populației privind serviciile și instrumentele pieţei financiare nebancare și creșterea încrederii consumatorului, asigurând protecția acestuia; 4. Dezvoltarea și consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru a asigura o guvernare bazată pe performanță. Strategia prezintă situația pe piața financiară nebancară, constată progresele și problemele existente. Totodată, sunt stabilite obiectivele de dezvoltare a pieței financiare nebancare pentru următorii patru ani, dar și acțiunile ce urmează a fi realizate, ceea ce va contribui la crearea condițiilor pentru dezvoltarea pieței, oferirea resurselor financiare necesare sectorului real al economiei, gestionarea eficientă a resurselor investiționale și, în final, sporirea veniturilor investitorilor. Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) urmează să realizeze obiective precum consolidarea sistemului de reglementare şi supraveghere, armonizarea acestuia cu standardele internaționale; asigurarea stabilității și sustenabilității financiare prin implementarea instrumentelor adiționale supravegherii prudențiale și nonprudențiale; asigurarea protecției drepturilor şi intereselor participanților la piaţa financiară nebancară; consolidarea capacităților instituționale și operaționale ale CNPF. Tot CNPF va asigura finanţarea acțiunilor prevăzute în Strategie, dar și din contul asistenței tehnice. Parlamentul va analiza anual informația prezentată de regulator cu privire la realizarea Strategiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.