15
01 2020
741

Piața de capital: auditul în scop de supraveghere

Persoanele licențiate și autorizate care prestează servicii sau desfăşoară activităţi pe piaţa de capital vor fi supuse unui audit în scop de supraveghere. Acesta presupune efectuarea periodică a auditului sistemelor informaționale și efectuarea verificării corespunderii cerinţelor aferente normelor de prudenţă fiecărui gen de activitate în parte potrivit licenţelor şi autorizaţiilor deţinute, la solicitarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital. Cerințele privind selectarea entităților de audit, față de auditori și entitățile auditate, condițiile în care se realizează auditul în scop de supraveghere, precum și obligațiile de informare și raportare față de CNPF vor fi stabilite prin actele normative ale Comisiei. Astfel, persoanele licențiate și autorizate vor fi obligate să încheie contract privind auditul în scop de supraveghere doar cu entitățile de audit care corespund cerințelor prevăzute de actele CNPF. De asemenea, prin acest proiect se introduc prevederi ce reglementează activitatea consultantului de investiții, care va putea activa pe piața de capital în urma obținerii autorizării CNPF în acest sens. Se vor considera consultanți de investiții persoanele juridice autorizate de a realiza cu titlu exclusiv servicii şi activităţi de investiţii în legătură cu primirea şi transmiterea ordinelor privind instrumentele financiare şi care vor activa fără licenţă de societate de investiţii. Pentru obţinerea calităţii de consultant de investiții se prevede o taxă de 1000 lei, care se varsă în bugetul CNPF de către consultant în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării hotărârii de acordare a calităţii respective. Acesta se aprobă pentru o perioadă nelimitată. Totodată, calitatea de consultant de investiții poate fi retrasă în cazul în care consultantul încalcă prevederile legislației, dacă nu a activat în calitate de consultant de investiții pe parcursul a 12 luni consecutive sau la cererea acestuia. Totodată, se propune completarea Legii cu art. 1441 ce se referă la executarea sancțiunilor. Astfel, CNPF este în drept să decidă reducerea sau eşalonarea amenzii aplicate persoanei licențiate sau autorizate pentru încălcare, ținând cont de situaţia lor materială. La determinarea categoriei de sancțiuni și a mărimii amenzii se vor lua în calcul toate circumstanțele, inclusiv de colaborarea efectivă cu Comisia, dovada că încălcarea a fost comisă din neglijenţă, precum și alte împrejurări care demonstrează voinţa persoanei de a facilita examinarea încălcărilor depistate. Autorii mai propun completări ce țin de dezvăluirea informaţiei privind persoanele afiliate ale emitenților. Astfel, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data obţinerii poziţiei de afiliere, acestea vor fi obligate să prezinte emitentului informaţii despre persoanele sale afiliate. La rândul lor, emitenții, în baza informațiilor primite, vor dezvălui în raportul său anual/semestrial informațiile privind persoanele afiliate emitentului. De asemenea, se propune ca raportul anual să fie disponibil publicului pentru o perioadă de 10 ani, termenul actual fiind de 5 ani. Documentul poate fi consultat până la 27 ianuarie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.