11
05 2018
1038

Plan naţional pentru ocuparea forței de muncă

Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productive, dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare, o mai bună guvernare a pieţei muncii și valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă sunt cele patru priorități ale Planului național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021. Hotărârea cu privire la aprobarea Planului a fost aprobată ieri, 10 mai, de Guvern. Documentul conține circa 40 de acțiuni, printre care - elaborarea și aplicarea politicilor stimulatorii şi facilitarea creării locurilor de muncă în zonele rurale și orașele mici, promovarea economiei sociale, combaterea muncii nedeclarate și promovarea ocupării formale, îmbunătățirea imaginii învățământului profesional tehnic și promovarea acestuia. De asemenea, se preconizează în anul curent înființarea unui Observator al pieței muncii pentru efectuarea analizelor în domeniile economic, ocuparea forței de muncă, demografie, resurse umane și prognoze ale pieței muncii. Totodată, se preconizează crearea unui Parc industrial la Comrat, unde vor fi create peste 2500 de locuri de muncă. Alte acțiuni țin de sporirea capacităților de cercetare și prognozare pe piața muncii, asigurarea colectării datelor pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și programelor de ocupare, finanțări pentru afacerile gestionate de femei și granturi pentru producătorii agricoli, modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel naţional și local etc. Costurile totale necesare realizării Planului de acţiuni constituie 1,2 mld. lei, care vor fi acoperite din bugetul de stat, precum și din surse externe. Reamintim că Parlamentul a votat săptămâna trecută, în prima lectură, proiectul de lege cu privire la promovarea ocupării forței de muncă. Documentul va reglementa piața muncii, sistemul instituțional de ocupare a forței de muncă, măsurile de ocupare şi raporturile juridice care apar la implementarea măsurilor preconizate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.