19
10 2018
1605

Planificarea controalelor în baza analizei riscurilor

În cadrul ședinței Guvernului din 17 octombrie curent a fost aprobat Metodologia controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Agenția are atribuții de control de stat asupra activității de întreprinzător în domeniile: supravegherea sănătății publice, siguranța ocupațională, circulația medicamentelor, controlul dispozitivelor medicale, protecția consumatorilor în domeniul produselor medicamentoase, farmaceutice şi parafarmaceutice, al serviciilor prestate de instituțiile farmaceutice și medicale, circulația substanțelor stupefiante și supravegherea pieței privind produsele nealimentare, inclusiv materialele care vin în contact cu produsele alimentare introduse pe piață. Potrivit metodologiei, criteriile de risc sunt:domeniul activității economice (criteriu de risc obligatoriu); • numărul de angajați la întreprinderi, instituții; • istoricul conformității sau neconformității cu prevederile legislației (criteriu de risc obligatoriu); • data ultimului control; • perioada de activitate а întreprinderii. Fiecărui criteriu se va acorda un anumit punctaj, iar în funcție de scorul obținut subiecții controlului vor fi stabiliți într-o listă. Desfășurarea controalelor va avea loc doar în baza și în limitele listei de verificare, care are ca scop optimizarea timpului și a eforturilor necesare desfășurării controlului, asigurând orientarea procesului de control spre aspectele legate de riscurile cele mai semnificative. Agenția va utiliza această Metodologie la рlаnifiсаrеа соntrоаlеlоr; la luаrеа deciziei privind efectuarea unui control inopinat, la identificarea soluției optime cu рrivirе la petiția depusă la оrgаnul de соntrоl. Implementarea Metodologiei nu necesită аlосаrеа rеsursеlоr finаnсiаrе suplimentare de la bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.