Știri

Planul de acţiuni a Acordului de Asociere poate fi revizuit

La 30 ianuarie va avea loc o serie de consultații publice în scopul revizuirii Planului național de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2017-2019. Consultările vor viza titlurile II-V din Acordul de Asociere, ce țin de cooperarea în domeniul politicii externe, securitate și justiție, asistență financiară și dispoziții antifraudă, cooperare economică și comerț. În titlul II al documentului sunt expuse acțiunile de ce țin de dialogul politic, reformele, cooperarea în domeniul politicii externe și de securitate, ce urmeză a fi implementate în perioada 2017-2019. Acordul de Asociere prevede în acest domeniu măsuri ca adoptarea unei Strategii de dezvoltare a trupelor de carabinieri, implementarea Strategiei de securitate şi ordine publică, inclusiv gestionarea mulţimilor, instituirea unui sistem eficace de protecţie a martorilor şi acordarea garanţiilor necesare în vederea protejării lor de intimidări şi ameninţări fizice. Totodată, mai multe măsuri țin de reforma poliției, cum ar fi promovarea unei culturi a integrităţii şi a valorilor etice în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi al poliţiei în ansamblu, elaborarea de norme şi standarde de conduită în vederea prevenirii şi sancţionării efective a faptelor ilegale din cadrul poliţiei, crearea de instrumente de evaluare a eficienţei şi eficacităţii activităţilor organelor de drept. De asemenea, va fi creată o structură anti-corupţie în cadrul Poliţiei. Este prevăzută crearea a două orășele de siguranţă rutieră pentru copii, prin intermediul proiectului Poliţia în comunitate, finanţat de Ministerul Federal de Interne din Germania – unul în orașul Rezina și celălalt în municipiul Chișinău. Laboratoarele operaționale criminalistice, din trim.IV al anului 2019, se vor ocupa de expertiza foto/video şi fonoscopice, examinare preliminară şi conservare a substanţelor chimice toxice si radiologice. Acestea vor fi create din contul proiectelor de asistență tehnică în sumă de 750 mii euro. Instituirea CIPAL, în vederea asigurării unei formări adecvate la locul de muncă, inclusiv formare de înaltă specializare, este o altă acţiune (circa 472 mil. lei). Planul prevede și asigurarea punerii în aplicare a cadrului legislativ şi de politică existent privind violenţa în familie. Alte măsuri ţin de sistemul penitenciar prin îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie - trimestrul IV 2019, instruirea a 84 de consilieri de probaţiune în elaborarea referatelor prezentinţiale de evaluare a personalităţii – acțiunea are ca termen de implementare trimestrul II, 2017. Tot în sistemul penitenciar este prevăzută crearea sistemului electronic de evidenţă şi gestionare a deţinuţilor din izolatoarele de detenţie provizorie. Termenul de implementare este trimestrul IV, 2019, iar banii vor proveni din suportul bugetar pentru reforma Poliției (6 mil.lei). În semestrul I al anului curent urmează a fi implementat proiectul „Garanţii procesuale la etapa urmării penale”. De asemenea, se menționează despre instalarea sistemelor de monitorizare video pe perimetru şi în spaţiile de detenţie, precum şi în unităţile de transport specializate, iar indicatorul este - 100% din izolatoarele de detenţie provizorie renovate supravegheate video și 100% din unităţile de transport achiziţionate monitorizate video. Pentru crearea lor vor fi necesare 1,25 mil. lei. Titlul II mai prevede acțiuni din domeniul politicii externe și securitate, Curtea Penală Internațională, prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, cooperare internațională în lupta împotriva terorismului și altele. Reprezentanţii societăţii civile şi experţii interesaţi să participe la discuțiile pe această componentă sunt așteptați la sediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, la 30 ianuarie, în întervalul orelor 09.00-12.00.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al RM

1094 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2018 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

acord de asociere | dezbateri publice | modificari | completari | drepturi | finantare bugetara | finanţare externa

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon