16
09 2019
504

Planul de acțiuni al Executivului: e–Guvernare

Autoritățile preconizează să aprobe, în luna octombrie curent, Nomenclatorul integrat al serviciilor publice administrative și al evenimentelor de viață - naștere, căsătorie, deces etc. Acțiunea este inclusă în Planul anual de acțiuni al Guvernului pentru anii 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial din 13 septembrie 2019. Astfel, pentru componenta buna guvernare sunt prevăzute circa 40 de acțiuni ce țin de domeniile administrației publice, e-Guvernării, statisticii și drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru dezvoltarea administrației publice vor fi elaborate proiectul de lege cu privire la serviciile publice, proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei-cadru de stabilire a tarifelor pentru serviciile publice administrative prestate contra plată, proiectul de lege privind instituția reprezentantului Guvernului în teritoriu. Totodată, se preconizează facilitarea utilizării Registrului de stat al actelor locale de către APL, asigurarea autonomiei și descentralizării în conformitate cu prevederile Cartei Europene a Autonomiei Locale și Recomandările Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și revizuirea sistemului actual de repartizare a fondurilor publice destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale și stabilirea unor criterii obiective transparente de repartizare a acestora, luând în considerare zonele defavorizate. La capitolul e-Guvernare este planificată aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţia Servicii Publice, precum și elaborarea proiectului hotărârii cu privire la Registrul împuternicirilor de reprezentare în baza semnăturii electronice (MPower) și a proiectului hotărârii privind platforma guvernamentală de instruire la distanță (e-Learning). În scopul susținerii domeniului statisticii, autoritățile vor să elaboreze proiectul de lege cu privire la Recensământul populației și al locuințelor, Runda mondială 2020, să modifice Regulamentul cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, precum și să integreze ultimele trei rapoarte electronice statistice și financiare (din 26 existente) pe platforma Ghișeului unic în raportare (raportare.gov.md). Totodată, pentru asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală se vor elabora, în luna decembrie a anului curent, Nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală și Metodologia de calculare a tarifelor pentru serviciile vizate. Tot în această perioadă este stabilită instituirea Platformei informaționale în domeniul protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.