02
12 2020
549

Planul de acțiuni ale Guvernului pentru anii 2020-2023, revizuit

Cabinetul de miniștri a susținut în cadrul ședinței din 30 noiembrie curent un șir de modificări la Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11 decembrie 2019 prin care a fost aprobat Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023.
 
Conform autorilor, revizuirea Planului a fost efectuată în urma analizei informației prezentate de autoritățile publice pentru primele nouă luni ale anului curent, precum și în baza monitorizării lunare asigurate de Cancelaria de Stat, fiind constatat că, din totalul celor 333 activități planificate pentru lunile ianuarie-septembrie ale anului 2020, au fost realizate circa 50% (166 activități), dintre acestea 47 înainte de termen.

 

În document este menționat că tergiversarea realizării majorității acțiunilor restante a fost provocată de factori interni și externi, inclusiv situația epidemiologică și calamitățile naturale înregistrate, care au necesitat reorientarea imediată a priorităților Executivului spre diminuarea impactului social și economic al acestora.

 

Totodată, în vederea asigurării coerenței procesului de planificare, monitorizare și evaluare a activităților care solicită implicarea Guvernului, Planul de acțiuni a fost completat cu unele activități prevăzute în Matricea de politici de redresare socioeconomică post COVID-19 elaborată de către Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru în baza consultărilor extinse cu asociațiile de business și societatea civilă și cu suportul partenerilor de dezvoltare.

 

Ca rezultat, acțiunile pe termen scurt și mediu susținute de Cabinetul de miniștri vor fi orientate spre depășirea crizei cauzate de situația pandemică, acestea fiind formulate în baza evaluării impactului pandemiei COVID-19 asupra tuturor sectoarelor social-economice.

 

Principalele modificări operate în HG nr.636/2019 vizează reproiectarea acțiunilor care au rămas nerealizate în ianuarie-septembrie 2020, reieșind din necesitatea respectării tuturor etapelor la elaborarea actelor normative. În Plan au fost incluse acțiuni noi, majoritatea cărora derivă din Calendarul de monitorizare a realizării restanțelor Planului Național de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere  pentru perioada 2020-2023 și Matricea de politici de redresare social-economică post COVID-19. Totodată, din document au fost excluse acțiunile care pe parcurs s-au dovedit a fi inoportune în perioada vizată sau irelevante pentru realizare.

 

Reamintim, Guvernul şi-a stabilit către anul 2023 ca obiectiv atingerea, la nivel naţional, a următoarelor ţinte:

1)     creşterea produsului intern brut cu 8,3%;

2)     majorarea cheltuielilor BPN cu 56,7% comparativ cu anul 2019, inclusiv:

-          pentru educație – cu 63,3%;

-         pentru sănătate – cu 61,5%;

3)     creşterea investiţiilor publice în infrastructură cu 55,8%, a căror valoare cumulativă va constitui peste 54 mld. lei;

4)     creşterea salariului mediu pe economie cu 52,7% comparativ cu anul 2019, până la 11 200 lei;

5)     creşterea salariului în sectorul bugetar cu 58,6% comparativ cu anul 2019, atingând un nivel de 12 700 lei.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.