06
07 2017
904

Planul naţional de ocupare al forţei de muncă ne costă 1,06 mld. lei

În cadrul şedinţei Guvernului din 4 iulie curent a fost susţinut Planul naţional de acţiuni pe anul 2017 pentru implementarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021. Documentul conţine circa 70 de acţiuni, printre care: • Dezvoltarea cooperării bilaterale în vederea semnării acordurilor privind securitatea socială a lucrătorilor migranţi • Simplificarea procedurii de acordare sau prelungire a dreptului la muncă a cetăţenilor străini • Implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie PARE 1+1 • Dezvoltarea mecanismului de integrare a migranţilor reântorşi în ţară • Promovarea legii cu privire la comitetele sectoriale pentru formarea profesională • Monitorizarea procesului de angajare în câmpul muncii al absolvenţilor • Elaborarea standardelor ocupaţionale • Implementarea Programului de granturi pentru susţinerea organizaţiilor de tineret • Iniţierea creării Observatorului pieţei muncii etc. Proiectul conţine acţiunile prioritare pentru piaţa muncii, identificate în comun cu ministerele competente. Aceste măsuri au ca scop soluţionarea următoarelor probleme ale pieţei muncii: în primul rând, competitivitatea joasă a forţei de muncă, ponderea şomerilor fără o calificare, locuri de muncă cu productivitate scăzută, dezichilibru pe piaţa muncii în aspect urban/rural, migrarea forţei de muncă şi şomajul sporit în rândul tinerelor, a declarat Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Stela Grigoraş. Potrivit datelor din proiect, pe parcursul anului 2016, din totalul de 50 mii de şomeri înregistraţi la ANOFM, au fost plasaţi în câmpul muncii 17,6 mii persoane sau 35,2%. În acelaşi timp, rata de ocupare a populaţiei a fost de 40,8%. Costurile acţiunilor incluse în program au fost estimate de către autorităţile administraţiei publice centrale şi alte instituţii, reieşind din plafoanele cheltuielilor din bugetul de stat pe anul 2017, bugetul asigurărilor sociale de stat şi sursele externe. Costurile totale necesare pentru realizarea Planului de acţiuni constituie 1, 2 mld. lei, a specificat ministrul. Menţionăm că din costul total, 1,06 mld. lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 49,6 mil. lei vor fi repartizaţi din bugetul social, iar 95, 73 mil. lei – din surse externe. Notă: O bună parte a acţiunilor vor avea drept scop stimularea angajării în domeniul agroindustrial şi anume realizarea campaniilor de conştientizare şi informare a agenţilor economici cu privire la subvenţionarea agricultorilor, creşterea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă în domeniul agroturismului, crearea grupurilor de producători din domeniul vegetal şi apicol şi altele.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.