30
01 2019
1601

Plățile la BASS. Codurile economice

Publicația noastră a adus la cunoștința utilizatorilor faptul publicării de către Casa Națională de Asigurări Sociale a particularităţilor calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în anul 2019. În același document este expres indicat că contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii se consideră achitate din momentul încasării acestora la contul Ministerului Finanţelor – Trezoreria de Stat, iar pentru asigurarea achitării şi evidenţei plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2019, prin ordinul Ministerului Finanţelor nr. 205 din 21.12.2018, s-a aprobat Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor. Astfel, plăţile ce constituie încasări ale BASS gestionate de CNAS se virează de categoriile de plătitori specificaţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale la clasificaţiile economice specificate în anexa nr. 4 la ordinul prenotat, conform următoarelor date bancare: Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat Codul IBAN: conform Registrului codurilor IBAN Codul fiscal: 1006601000037 Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat. Totodată, CNAS oferă Codurile economice de încasări ale BASS: 121100 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori, la care se virează contribuţiile de angajatorii specificaţi la punctele 1.1 – 1.4 şi 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, precum şi specificaţi la punctul 1.7 în cazul în care au persoane angajate. 121200 - Contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate, la care se virează contribuţiile de angajatorii specificaţi la punctele 1.1 – 1.4, 1.6, 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, precum şi specificaţi la punctul 1.7 în cazul în care au persoane angajate. 121310 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu, la care se virează contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.7 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale în mărimea taxei fixe (fondatorii întreprinderilor individuale, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizaţi, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul) 121320 - Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, la care se virează contribuţiile de persoanele fizice ce se asigură benevol şi de persoanele fizice ce exercită activităţi în calitate de zilieri, conform punctului 1.10 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 121330 - Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător, la care se virează contribuţiile de persoanele specificate la punctul 1.8 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 121410 - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii. 121420 - Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii. 143150 - Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile şi sancţiunile contravenţionale aplicate de subdiviziunile SFS pentru contravențiile prevăzute la art. 263 alin. (2), 3011 alin. (3) din Codul Contravențional. 143430 – Amenzi aferente plăților la bugetul asigurărilor sociale de stat, la care se virează amenzile aplicate de organele abilitate cu funcții de control aferente corectitudinii calculării și virării contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii respective, aplicate de SFS. Plățile administrate de CNAS achitate incorect sau în plus se vor trece de la un tip de plată la altul sau se vor restitui la conturile plătitorilor în baza cererilor plătitorilor depuse la casele teritoriale de asigurări sociale. Totodată, vă recomandăm să luați act de: Ordinul CNAS nr.148-A din 03.06. 2014 Ordinul CNAS nr. 288-A din 07.12.2015

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.