Știri

Politica de contabilitate unică pentru instituțiile bugetare subordonate Primăriei și Consiliului Chișinău

Toate autoritățile/instituțiile bugetare subordonate Primăriei mun. Chișinău și Consiliului municipal al capitalei (CMС) vor fi obligate să aplice Politica de contabilitate unică (Politica). Direcția generală finanțe a CMС a elaborat proiectul Politicii în scopul implementării recomandărilor Curții de conturi, care au fost expuse în Raportul auditului asupra raportului financiar al municipiului pe anul 2017. Documentul urmează a fi aprobat în cadrul ședinței CMC.
 
 
Politica a fost elaborată conform prevederilor Legii contabilității nr.113/2007  și în baza OMF nr. 216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar. Politica se mai bazează pe principiile Directivei 2013/34/UE, IAS 8 „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori” și IAS 10 „Evenimente ulterioare perioadei de raportare”.
 
Autorii declară drept obiectiv al Politicii elaborarea și unificarea principiilor de bază și practicilor specifice adoptate de autoritățile/instituțiile bugetare din municipiu, pentru organizarea și ținerea evidenței contabile și întocmirea rapoartelor financiare. Totodată, aceasta va asigura tuturor utilizatorilor de rapoarte financiare cu informații veridice și complete privind situația patrimonială și financiară a instituției și rezultatele activității acesteia, necesare pentru analiza datelor și luarea deciziilor.
 
În Politică sunt incluse procedeele unice și obligatorii pentru utilizare referitor la astfel de componente ale sistemului contabil ca criteriul de atribuire a activelor nefinanciare la categoria mijloacelor fixe; metodele de evaluare ulterioară a activelor materiale și nemateriale, stocurilor ieșite, de calculare a uzurii mijloacelor fixe, de efectuare a inventarierii elementelor contabile. Documentul conține și 6 anexe (tabele), care stabilesc lista persoanelor responsabile pentru întocmirea și semnarea documentelor primare și completarea registrelor contabile; rapoartele și termenele de prezentare; normele de consum al carburanților și lubrifianților, de parcurs al anvelopelor pentru mijloacele de transport; păstrarea și arhivarea documentelor.
 
În cazul aprobării și punerii în aplicare a Politicii, componentele-cheie ale acesteia vor deveni regulile și metodele de organizare a ținerii contabilității, de reevaluare a activelor nefinanciare; întocmirea formulelor contabile de corectare a erorilor; închiderea veniturilor și cheltuielilor; principiile generale de întocmire a rapoartelor financiare etc. Potrivit proiectului, aplicarea Politicii va deveni obligatorie de la data aprobării de către CM.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

892 vizualizări

Data publicării:

22 Aprilie /2022 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

politica contabila | unificare | Proiect | coniliul municipal chisinau

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon