30
11 2020
1418

Politica fiscală și vamală 2021, aprobată de Guvern

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 30 noiembrie curent, hotărârea privind aprobarea proiectului de lege ce se referă la politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Documentul urmărește asigurarea unei legislații fiscale și vamale favorabile dezvoltării economice, consolidarea veniturilor bugetare în vederea finanțării cheltuielilor publice și susținerea mediului de afaceri.
 
Prioritatea Ministerului Finanțelor în raport cu mediul de afaceri este simplitatea, claritatea și comoditatea procesului de calculare și achitare a impozitelor și taxelor. Reducerea numărului impozitelor și taxelor sau a unor facilități fiscale și vamale este doar o opțiune pe care Guvernul o poate lua în considerare sau nu, în funcție de parametrii bugetari. În schimb, punerea la punct a unui sistem de impozite și taxe just, eficient și cu minimum de incomodități pentru sectorul privat reprezintă o obligație a acestuia, se spune în nota proiectului.
 
Proiectul prevede măsuri ce au ca scop atenuarea impactului inflației asupra veniturilor cetățenilor, cum ar fi majorarea scutirii personale și scutirii suplimentare majore cu 5% – de la 24 mii lei până la 25,2 mii lei și, respectiv, de la 18 000 lei până la 18 900 lei, precum și majorarea scutirii pentru persoanele întreținute cu 50% – de la 3 mii lei până la 4,5 mii lei.
 
De asemenea, în vederea simplificării mecanismului de impozitare a persoanelor fizice, precum și stimularea încadrării tuturor persoanelor în câmpul muncii, este propusă anularea scutirilor acordate pentru soț/soție în mărime de 11280 lei, cu păstrarea scutirii  suplimentare majore.
 
Totodată, proiectul mai presupune:
 • alinierea unor cote de impozitare a veniturilor la nivelul cotei generale de 12%,
 • diminuarea numerarului în economie;
 • concretizări ce vizează noțiunea și conceptul de reprezentanță permanentă;
 • eliminarea impozitării dividendelor distribuite persoanelor juridice;
 • impozitarea veniturilor financiare, reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul HORECA;
 • revizuirea tratamentului fiscal al mărfurilor transportate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale,
 • anularea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport etc.;
 • extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozitul pe venit pentru sectorul IT;
 • acordarea dreptului la restituirea de TVA în cazul modernizării mijloacelor fixe;
 • stabilirea cotelor accizelor pentru anii 2021 - 2023, astfel fiind propusă creșterea anuală la produsele din tutun cu 15%, băuturi alcoolice cu 5% și produse petroliere cu 9%;
 • instituirea mecanismului de subvenționare a agenților economici ce colectează, reciclează și valorifică ambalajele
 
Tot astăzi Guvernul a aprobat proiectul legii bugetului de stat  pentru anul 2021.
Documentele urmează a fi prezentate în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.