02
07 2021
187

Ponderea locuințelor urbane a sporit

Suprafaţă totală a fondului locativ individual în localitățile urbane și rurale la situația din 1 ianuarie 2021 a constituit 89187,7 mii m2, divizați în 1,3 mil. locuințe. Datele sunt făcute publice de Biroul Național de Statistică (BNS) în baza informației deținute de autorităţile administraţiei publice locale, persoanelor juridice care dispun de fond locativ în localitățile urbane și rurale și Agenţiei Servicii Publice.
 
Pentru comparație, la situația din 1 ianuarie 2020 fondul locativ al RM a constituit 1302,1 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 88534,3 mii m2. Pe medii de rezidenţă, în localităţile urbane erau înregistrate 553,4 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 39391,6 mii m2 sau 42,5% din totalul fondului locativ înregistrat. În localităţile rurale erau înregistrate 748,7 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 49142,7 mii m2 sau 57,5% din total.

 

În numărul de locuințe înregistrate la începutul anului curent cea mai mare pondere o deținea regiunea de dezvoltare Nord cu 30,3% din total, aceasta fiind urmată de regiunea de dezvoltare Centru cu 28,2%, mun. Chișinău – cu 23,9%, regiunea de dezvoltare Sud – cu 13,7% și UTA Găgăuzia – cu 3,9%.

 

Distribuția pe medii de rezidență a fondului locativ relevă o pondere de 57,2% a locuințelor înregistrate în mediul rural, ceea ce reprezintă 749,7 mii locuințe cu suprafaţa totală de 49266,4 mii m2. Totodată, în mediul urban au fost înregistrate 560,2 mii locuinţe cu suprafaţa totală de 39921,3 mii m2, ceea ce constituie 42,8% din totalul fondului locativ înregistrat.

 

La data de 1 ianuarie 2021, doar 60,0% din locuințele înregistrate sunt dotate cu apeduct, 58,3% dispun de canalizare, 43,6% sunt racordate la încălzirea centrală şi 90,4% dispun de alimentare cu gaze (naturale şi lichefiate).

 

Locuințele cu o odaie constituie 10,4% din numărul total al celor înregistrate, cu două odăi – 32,3%, cu trei – 36,3%, cu patru şi mai multe – 21,0%.

 

Potrivit BNS, fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi, veterani, case speciale pentru bătrâni singuratici şi altele), apartamente, încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.