06
07 2020
622

Portalul guvernamental al antreprenorului

Hotărârea Guvernului nr. 412 din 24 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea Portalului guvernamental al antreprenorului oferă business-ului din Moldova posibilitatea accesării informației necesare activității, inclusiv a datelor despre relațiile antreprenorului cu organele fiscale, pe un nou portal. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 3 iulie curent.
 
Portalul reprezintă un sistem informațional constituit dintr-un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii aflate în interconexiune, destinat să ofere persoanelor juridice și celor fizice ce desfășoară activitate de întreprinzător un mecanism eficient, fiabil și modern de obținere, prin intermediul unui punct de acces, a informațiilor oficiale de interes public și a informațiilor documentate despre sine disponibile în cadrul registrelor și sistemelor informaționale ale furnizorilor de date.
 
Sistemul va conține cel puțin următoarele seturi de informații despre antreprenor:
1) date generale;
2) date despre actele permisive deținute;
3) date despre relațiile antreprenorului cu organele fiscale;
4) date despre bunurile imobile deținute;
5) date despre garanțiile instituite;
6) date statistice despre activitate acestuia;
7) date despre drepturile protejate înregistrate pe numele său;
8) date despre restricțiile și sancțiunile aplicate acestuia.
 
Potrivit Regulamentului, funcțiile portalului țin de expunerea informațiilor oficiale de interes public; accesarea de către utilizatori a informațiilor despre sine expuse de furnizorii de date; personalizarea informațiilor expuse de furnizorii de date, în funcție de interesul utilizatorilor; informarea utilizatorilor cu privire la modificarea informațiilor documentate despre sine; vizualizarea informației aferente prestării unui serviciu electronic; transmiterea datelor utilizatorului autentificat către alte sisteme informaționale de stat etc.
 
Utilizatorul va avea acces gratuit la toate informațiile documentate despre sine expuse în cadrul Portalului, posibilitatea să solicite și să primească de la posesor asistență la utilizarea sistemului, precum și să fie informat despre acțiunile ce le poate întreprinde în cazurile în care informația documentată este incompletă sau neactuală. De asemenea, utilizatorul poate să contribuie la dezvoltarea continuă a Portalului, inclusiv prin sugerarea disponibilității seturilor noi de date în Portal și îmbunătățirea celor existente. În același timp, el este obligat să întreprindă măsuri pentru evitarea accesului neautorizat al persoanelor terțe și să utilizeze funcționalitățile Portalului în exclusivitate conform destinației acestora și în strictă conformitate cu legislația.
 
Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.