11
01 2018
1242

Poșta Moldovei, Air Moldova și Calea Ferată, în administrarea MEI

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare un proiect de hotărâre de guvern ce conține liste noi cu autoritățile administrative din subordinea MEI, instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care ministerul are calitatea de fondator. Actualizarea listelor propuse reiese din noua structură a Ministerului Economiei și Infrastructurii, care a fost reorganizat prin absorbția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, precum și transferarea competențelor în domeniului construcțiilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Astfel, în administrarea ministerului vor fi instituții care anterior erau în subordinea ministerelor lichidate, printre acestea fiind întreprinderile de stat Poșta Moldovei și Air Moldova. Așadar, autoritățile din subordinea MEI vor fi - Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Agenția pentru Eficiență Energetică, Autoritatea administrativă „Agenția Națională Transport Auto” și Autoritatea Aeronautică Civilă. Totodată, ministerul va avea calitatea de fondator pentru ODIMM, precum și pentru un șir de instituții publice cum ar fi - „Unitatea de implementare a proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivității”; “Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii; „Institutul de Standardizare din Moldova”; „Institutul Național de Metrologie”; „Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)”; „Serviciul Național de Management al Frecvenților Radio și Securității Cibernetice” etc. În același timp, MEI va administra o serie de întreprinderi de stat și societăți pe acțiuni - Moldelectrica; Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare; Aeroportul Internațional Mărculești; Poșta Moldovei; MoldData; Calea Ferată din Moldova; Compania Aeriană Air Moldova; Administrația de Stat a Drumurilor; Detașamentul de Pază Paramilitară etc. În gestiunea ministerului vor mai fi un șir de întreprinderi, organizații și instituții care funcționează în regim de autogestiune, ca Institutul de Stat de Proiectare RURALPROIECT; Sanatoriul-Preventoriu de Bază “Constructorul”; Centrul Internațional de Expoziții „MOLDEXPO”; CET-Nord și RED-Nord; Moldova-Gaz; Energo-Com; Uzina de tractoare Tracom, societățile pe acțiuni Drumuri Bălți, Drumuri Cahul, Drumuri Orhei etc. Totodată, proiectul propune modificări la punctul 6 al Regulamentului cu privire la organizarea şi funcționarea Ministerului Economiei și Infrastructurii prin modificarea domeniului „construcții” în redacție nouă - „urbanism, amenajarea teritoriului, construcții și locuințe”. Proiectul poate fi consultat până la 19 ianuarie curent. Reamintim că în luna iulie Parlamentul a votat o nouă lege a Guvernului ce prevedea reorganizarea ministerelor, iar din cele 16 existente au rămas 9.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.