30
05 2018
1036

Potențialul de creștere al Republicii Moldova, susţinut

Republica Moldova va putea beneficia de 12 mil. euro din partea Comisiei Europene și de 250 mii euro cofinanțare din cadrul Programului Anual de Acţiuni 2017 al Uniunii Europene. Banii vor fi oferiți în scopul susținerii potențialului de creștere al Republicii Moldova prin asigurarea unui mediu economic transparent, eficient, competitiv și rezistent. Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul Acordului respectiv. Suportul financiar va fi oferit pentru domeniile de dezvoltare economică și oportunități de piață, consolidarea instituțiilor și buna guvernare, conectivitate, eficiență energetică, mediu și schimbări climatice. Acordul nu implică costuri suplimentare pentru asigurarea acţiunilor legate de aspectele normativ, instituţional şi organizatoric şi nu va implica angajamente financiare din partea Republicii Moldova. Suportul nu presupune debursarea surselor financiare. Prevederile Acordului vor intra în vigoare din data semnării ultimei părţi, iar perioada de implementare este de 84 luni de la data intrării în vigoare a acestuia. Potrivit notei informative la proiect, iniţiativa negocierilor asupra Acordului îi revine Comisiei Europene, scopul fiind facilitarea procedurilor de implementare a Cadrului unic de sprijin 2017-2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.