30
08 2019
818

Practica judiciara. Dacă consumatorul precedent nu a reziliat contractul de furnizare a energiei electrice

ÎCS „GNF …Energie” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, intervenient accesoriu G. S., cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii reclamanta a invocat că, la data de 21 aprilie 2018, ANRE a adoptat decizia nr. 207 privind obligarea ÎCS „GNF…Energie” SRL să încheie contractul de furnizare a energiei electrice la locul de consum cu solicitantul G.S., care a procurat locuința de la compania de construcție. Reclamanta a mai indicat că a contestat decizia indicată supra cu cerere prealabilă, însă a primit răspunsul ANRE prin care a fost informată despre respingerea cererii prealabile. ÎCS „GNF…Energie” SRL consideră că nu poate fi obligată la încheierea contractului de furnizare cu G. S., deoarece pentru acest loc de consum nu a fost parcursă procedura legală de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul precedent (persoană juridică care a construit blocul locativ). Mai mult ca atât, înainte de rezilierea contractului urmează a fi achitate şi datoriile pentru energia electrică consumată care, la momentul inaintării acțiunii, constituie suma de 20 103,58 lei. Astfel, până la rezilierea contractului încheiat cu consumatorul precedent, în conformitate cu prevederile contractuale şi pct. 34 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei electrice, cu achitarea integrală a datoriei existente, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu G. S. este obiectiv imposibilă. Argumentele furnizorului de energie electrictă au fost considerate neîntemeiate de către instanţa de judecată, acţiunea depusă de ÎCS „GNF Furnizare Energie” SRL fiind respinsă ca nefondată. Prin decizia Curții de Apel Chişinău a fost respins și apelul declarat de ÎCS „GNF …Energie” SRL. Atât prima instanţă cât şi Curtea de Apel au constatat că este eronată afirmaţia ÎCS „GNF …Energie” SRL precum că contractul de furnizare a energiei electrice nu poate fi încheiat cu G.S. din motivul că debitorul ipotecar nu a parcurs procedura legală de reziliere a contractului şi nu a respectat pct. 34 din Regulamentul nominalizat anterior. Or, însăși prevederile pct. 34 stipulează expres că obligaţia de a achita integral plata şi datoriile pentru energia electrică consumată aparţine consumatorului final care a înstrăinat imobilul, dar nu celui care l-a cumpărat. Astfel, aceste prevederi nu obligă cumpărătorul să achite datoriile fostului proprietar şi obligaţia de plată a datoriei formate drept urmare a consumului de energie admis de către proprietarul anterior nu poate fi imputată, la caz, proprietarului nou. Drept urmare, întru înlăturarea încălcării dreptului la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, ANRE întemeiat a emis decizia de obligare a ÎCS „GNF…Energie” SRL de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice cu G. S., bazându-se pe prevederile legislaţiei în vigoare şi cele contractuale şi anume, pe pct. 6.1.5 din contractul de vânzare-cumpărare, potrivit căruia cumpărătorul nu poartă răspundere pentru datoriile precedente acumulate la imobilul procurat. Recursul împotriva deciziei instanței de apel şi a hotărârii Judecătoriei Chișinău a fost considerat inadmisibil și de către Curtea Supremă de Justiţie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.