06
11 2020
2804

Premiile pentru anul 2019 ar putea fi achitate funcționarilor publici în luna decembrie 2020

Personalul din unitățile bugetare ar putea beneficia de un premiu anual pentru rezultatele activității desfășurate în anul 2019, proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Cuantumul premiilor anuale pentru fiecare salariat va fi fixat în actul administrativ al conducătorului unității bugetare sau al autorității publice respective și nu poate fi acordat salariaților care au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar în cursul anului. Pentru conducătorii unităților bugetare mărimea premiului va fi stabilită de către organul ierarhic superior, dar nu  poate depăși 50% din salariul de bază.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul unei hotărâri de Guvern, prin care va fi aprobat Regulamentul privind modul de calculare și plată a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019. Amintim, acest document urma a fi adoptat în termen de șase luni de la data punerii în aplicare a modificărilor efectuate în Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin Legea nr.175/2019 și care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020.
 
În nota informativă la proiect este menționat că, în condițiile pandemiei, a fost dificil de a emite decizii privind acordarea premiului anual în anul bugetar 2020 atât timp cât nu există o siguranță că mijloacele necesare în acest sens au acoperire financiară în bugetul executat. Pe marginea analizei detaliate a nivelului executării cheltuielilor de personal în bugetul de stat, bugetele locale și bugetul de asigurări sociale de stat poate fi concluzionat că în bugetele respective sunt suficiente resurse pentru a realiza în anul curent dreptul stabilit de lege.
 
Conform documentului, premiile anuale pentru anul 2019 ar putea fi achitate angajaților publici în luna decembrie 2020.
 
Proiectul Regulamentului poate fi consultat aici,   iar propunerile și obiecțiile sunt așteptate până la data de 11 noiembrie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.