18
11 2020
1581

Premiul anual pentru personalul din instituțiile de învățământ

Personalul din instituțiile de învățământ va putea beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității anului 2019 proporțional timpului efectiv lucrat în anul respectiv. Indicii și mărimile premiilor pentru conducătorii instituțiilor se vor stabili de către organul ierarhic superior, iar mărimea maximă a premiilor acestora nu va depăși 50% din salariul de bază.
 
În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 812 din 11 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Hotărârea Executivului nr. 1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică.
 
Pentru acordarea premiului anual vor fi utilizate mijloacele fondului de salarizare în mărime de până la 50% din salariile de bază stabilite persoanelor cu drept de a beneficia de premiu anual la sfârșitul lunii decembrie a anului precedent.
 
Modul de acordare a premiului ași mărimea concretă pentru fiecare an financiar se reglementează prin act administrativ intern al instituției aprobat în baza deciziilor Senatului și Consiliului pentru dezvoltare strategică instituțională în cazul instituțiilor de învățământ superior și, respectiv, ale Consiliului de administrație în cazul instituțiilor de învățământ profesional tehnic.
 
Premiul anual nu se va acorda salariaților care, pe parcursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au fost sancționați disciplinar.
 
Reamintim,  Executivul a votat în cadrul ședinței din 11 noiembrie Hotărârea de Guvern privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.