11
09 2020
461

Prestarea serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public, în vizorul autorităților

Grupul de lucru pentru examinarea situației obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere amplasate în zona drumului public și/sau zonele de protecție a acestuia (Grup) urmează să identifice obiectivele de prestare a serviciilor rutiere amplasate în afara localităților și în intravilanul localității, precum şi proprietarii acestora și temeiul care a stat la baza edificării obiectivelor date și suprafața de teren care se utilizează de către proprietarii lor, în baza informației prezentate de ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.
 
Grupul este instituit prin Dispoziția nr.133-d din 9 septembrie 2020 a Prim-ministrului RM, documentul fiind publicat astăzi, 11 septembrie, în nr. 234 (7562) al MO. 

 

În componența Grupului vor intra directorul Agenției Proprietății Publice, secretari de stat ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Justiției, directorul adjunct al Agenției Servicii Publice, directorii Serviciului Fiscal de Stat și al ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”.

 

Conform Dispoziției, Ministerul Finanțelor va asigura verificarea achitării de către proprietari a taxei pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere, calculată conform art. 366 din Codul fiscal  (CF); inițierea perceperii taxei pentru folosirea zonei drumului public și/sau zonelor de protecție a acestuia din afara perimetrului localităților pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere conform cadrului legal.

 

Totodată, Agenția Proprietății Publice va asigura încheierea contractelor de locațiune/ arendă/superficie cu proprietarii obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere amplasate în intravilanul și extravilanul localității în condițiile legislației.

 

Raportul lunar despre mersul executării prevederilor Dispoziției va fi prezentat Executivului de Agenția Proprietății Publice, care asigură lucrările de secretariat ale Grupului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.