13
12 2018
863

Prețurile la produsele petroliere vor fi calculate altfel

Noțiunile „Platts” (cotația pentru produsul petrolier principal, în conformitate cu European Marketscan, recalculată în monedă națională) și „marjă comercială specifică” (suma dintre profit și cheltuielile aferente activității de import și de comercializare a produselor petroliere principale (inclusiv costurile de transportare și de asigurare a produselor petroliere pe teritoriul altor țări, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale și plata pentru emisiile de poluanți), calculată la 1 litru de produs petrolier) vor fi excluși din Legea privind piața produselor petroliere. În Monitorul Oficial din 12 decembrie curent a fost publicată legea ce conține modificări la o serie de acte legislative. Documentul prevede și modificarea art. 4 din Legea nr. 461, ce se referă la formarea prețurilor acestora. Astfel, preţurile de comercializare cu amănuntul la produsele petroliere principale şi la gazul lichefiat se stabilesc și se modifică doar în conformitate cu Metodologia formării şi aplicării preţurilor la produsele petroliere, care se aprobă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică. Preţurile de comercializare cu amănuntul a produselor indicate se stabilesc și se modifică reieşind din consumurile și cheltuielile aferente comercializării produselor respective, în conformitate cu standardele de contabilitate aplicabile, incluzând o rată de rentabilitate anuală prevăzută în Metodologie, care nu depășește 10%. În prezent, art. 4 din Lege prevede că prețurile se formează bazându-se pe valoarea medie a cotaţiilor medii Platts, cota accizelor, cota taxei pe valoarea adăugată și marja comercială specifică. Valoarea maximală a marjei se stabilește anual de către ANRE, în funcţie de structura medie a cheltuielilor participanţilor la piaţa internă a produselor petroliere principale și piața țărilor membre ale Uniunii Europene. Totodată, noile prevederi stipulează că, în cazul încălcării prevederilor Metodologiei, Agenția poate suspenda licența pe un termen de două luni, cu adresarea ulterioară în instanţă judecătorească. Adresarea în instanţă judecătorească va fi depusă în termen de 3 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii privind suspendarea licenţei. În cazul nerespectării termenului respectiv, valabilitatea licenței se consideră reluată de drept. Hotărârea Agenţiei privind suspendarea licenţei se aplică până la intrarea în vigoare a unei hotărâri judecătoreşti definitive și irevocabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.