22
12 2020
6349

Prevederile Legilor bugetare pentru anul 2021

În Monitorul Oficial de astăzi, 22 decembrie curent, a fost publicată Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258 din 16 decembrie 2020, cu venituri aprobate în mărime de 41,415 mld. lei, cheltuieli – în sumă de 55,399 mld. lei și cu un deficit bugetar de 13,984 mld. lei.
 
Potrivit Legii, din bugetul de stat se prevăd alocații pentru Fondul rutier în sumă de 1532059,8 mii lei, iar defalcările anuale din volumul total al accizelor la produsele petroliere, cu excepția gazului lichefiat, nu vor depăși 54,5%. Totodată, alocațiile pentru Fondul pentru eficiență energetică vor constitui 30000,0 mii lei, cele pentru Fondul național pentru dezvoltare regională – în sumă de 220000,0 mii lei, iar pentru Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural se vor aloca 1100000,0 mii de lei.

 

De asemenea, în bugetul de stat se aprobă alocații pentru plata cotizațiilor în organizațiile internaționale al căror membru este Republica Moldova în sumă de 59000,0 mii lei.

 

Pentru calcularea, începând cu 1 ianuarie 2021, a salariilor angajaților din sectorul bugetar, în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018, se stabilește valoarea de referință în mărime de 1700 de lei.

 

Legea bugetului de stat mai prevede că, la situația din 31 decembrie 2021, datoria de stat internă nu va depăși 36350,6 mil. lei, iar datoria de stat externă48504,6 mil. lei ($2668,0 mil.).

 

Tot astăzi a fost publicată Legea bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2021 nr. 255 din 16 decembrie 2020, potrivit căreia veniturile și cheltuielile BASS vor constitui 25791,1 mld. lei.

 

Persoanele fizice care nu se regăsesc în categoriile plătitorilor de contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii vor plăti taxa fixă anuală de 11331 lei pentru asigurarea pe bază de contract individual încheiat cu CNAS, iar în cazul persoanelor fizice – proprietari sau arendași de terenuri agricole care prelucrează terenurile în mod individual, taxa fixă anuală va constitui 2886 lei.

 

Legea fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021 nr. 256 din 16 decembrie 2020 prevede că veniturile FAOAM în anul viitor vor constitui  11 1441,1 mld. lei, fiind în creștere cu 31,1% comparativ cu anul curent, iar cheltuielile se estimează în sumă de 11344,1 mld. lei, cu o majorare de 2426,7 mil.lei față de cele rectificate pentru anul 2020. Deficitul bugetar se estimează în sumă de 200 000,0 mii lei și urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești ce se vor forma la sfârșitul anului curent.

 

Pentru anul 2021, cuantumul primelor de asigurare obligatorie va rămâne la nivelul existent de 9% și va fi achitat doar de angajat, iar prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul viitor va fi menținută la nivelul anului 2020 și va constitui 4056 lei

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.