25
05 2020
602

Prevenirea, constatarea și sancționarea spălării banilor

Constatarea încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea legislației din acest domeniu vor fi reglementate printr-o lege specială, proiectul acesteia fiind votat de Parlament în lectură finală. Prevederile actului se vor aplica faptelor, inclusiv acțiunilor sau inacțiunilor săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova ce au scopul încălcarea legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanțării terorismului. Potrivit documentului, autorităţile naţionale competente de punerea în aplicare a prevederilor legii sunt Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Banca Naţională a Moldovei şi Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Organele cu funcţii de supraveghere vor fi obligate să informează Serviciul, în termen de 24 de ore, dacă pe parcursul controalelor pe care le efectuează la entităţile raportoare sau în oricare alt mod, descoperă fapte care ar putea avea legătură cu încălcarea prevederilor legislației cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. La rândul său, Serviciul va putea iniția procedura de control a entităților în rezultatul obținerii informației de la organele cu funcții de supraveghere sau a altor autorități privind presupusa încălcare a legislației, precum și din oficiu, în baza informațiilor obținute potrivit Legii nr.308. Amenzile ce vor fi aplicate de organele competente variază între 4 500 lei și echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro pentru persoanele fizice și de la 50 mii lei până la echivalentul în lei al sumei de cinci mil. de euro entităților raportoare. Termenul de tragere la răspundere constituie 5 ani din momentul comiterii încălcării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.