10
07 2020
686

Prevenirea și combaterea spălării banilor: acțiuni pentru următorii 5 ani

Entitățile raportoare vor efectua auditul intern anual în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acțiunea este inclusă în Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru anii 2020-2025. Proiectul de hotărâre a Parlamentului pentru aprobarea Strategiei și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia este propus spre consultări publice.
 
Planul conține circa 75 de acțiuni, ce urmează a fi implementate în limitele alocaţiilor bugetare aprobate, cât şi din asistenţa oferită de organizaţiile internaţionale.

 

Astfel, autoritățile își propun să creeze un mecanism de colectare a datelor statistice privind cazurile de spălare a banilor, precum și datele relevante privind acțiunile de supraveghere și măsurile impuse.

 

De asemenea, este prevăzută includerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în componența Comitetului interdepartamental pentru controlul exporturilor, reexportului, importul și tranzitul mărfurilor strategice pentru a preveni și combate mai eficient riscurile aferente proliferării armelor de distrugere în masă.

Documentul mai conține acțiuni ce țin de monitorizarea modului de aplicare a sancțiunilor financiare aferente activităților teroriste și de proliferare a armelor de distrugere în masă.

 

În plan mai sunt incluse acțiuni ce vizează organizațiile necomerciale. Astfel, se prevede evaluarea sectorului în scopul identificării categoriilor de organizații vulnerabile de a fi utilizate în scop de finanțare a terorismulu, precum și aprobarea ghidurilor pentru entitățile raportoare privind monitorizarea continuă a tranzacțiilor care implică organizațiile necomerciale.

 

Alte acțiuni se referă la investigarea și urmărirea penală a spălării banilor proveniți din venituri ilicite obținute din infracțiuni grave, modificarea cadrului legal în scopul instituirii măsurilor de sancționare a persoanelor juridice și fizice pentru încălcarea cerințelor de prezentare a informațiilor privind beneficiarii efectivi etc.

 

Potrivit documentului, anual, până la data de 1 februarie, SPCSB va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar până la data de 15 februarie, după caz, va elabora şi va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei. În acest sens, autoritățile responsabile vor prezenta Serviciului, anual, până la data de 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de acţiuni.

 

Documentul poate fi consultat până la 31 iulie curent.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.