08
02 2021
647

Prevenirea și combaterea spălării banilor: acțiuni pentru următorii ani

Reducerea riscurilor și identificarea amenințărilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare la nivel național și internaţional, neadmiterea intrării veniturilor infracționale în sectorul financiar, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale sunt obiectivele generale ale Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020–2025 (Strategie).
 
În Monitorul Oficial din 5 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239 din 16 decembrie 2020 pentru aprobarea Strategiei și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.

 

Pentru fiecare activitate din Planul de acțiuni sunt stabilite termenul de realizare, instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare care reflectă rezultatele scontate. În același timp, fiecare instituție responsabilă va identifica și va planifica, în funcție de necesitate, fondurile necesare realizării Planului de acțiuni, atât din surse bugetare proprii, cât și din accesarea asistenței oferite de partenerii de dezvoltare.

 

Instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor vor prezenta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor semestrial, până la data de 20 a lunii imediat următoare perioadei de raportare, rapoarte privind gradul de realizare a acțiunilor.

 

Totodată, până la 1 februarie a fiecărui an, Serviciul va prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a prezentei Strategii pentu anul precedent, iar până la 15 februarie va elabora și va prezenta spre examinare propuneri pentru actualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei. În acest sens, instituțiile responsabile vor prezenta Serviciului anual, până la 20 ianuarie, propuneri pentru actualizarea documentului.

 

Integrarea rapidă a Republicii Moldova în sistemul financiar internațional determină întreprinderea unor acțiuni adecvate din partea autorităților competente în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, se menționează în Strategie.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.