21
12 2018
1093

Prezentarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice

Operatorii de turism vor transmite Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă se prezintă direct la sediu sau prin poşta electronică, sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. Guvernul a aprobat în ședința din 19 decembrie 2018 proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova. Proiectul este elaborat în contextul reformei autorităților centrale, în rezultatul căreia atribuțiile Agenţiei Turismului, care a fost lichidată prin absorție de către Agenția de Investiții, au fost distribuite diferitor autorităţi. Astfel, de elaborarea politicii în domeniul turismului se ocupă MEI, de implementarea politicii statului privind promovarea turismului – Agenţia de Investiţii, de efectuarea clasificării structurilor de primire turistică şi evidenţa patrimoniului turistic - Agenţia Servicii Publice, iar de controlul calităţii serviciilor turistice şi recepţionarea dărilor de seamă privind utilizarea formularelor voucherelor turistice - Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei. Totodată, după cum a menționat ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, prin acest proiect se propune excluderea din hotărârea menționată a fișei de eviență statistică a circulației turiștilor la frontiera RM și a utilizării termenului licență de turism, ca urmare a excluderii licenței pentru turoperatori și agențiile de turism.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.