05
11 2018
3630

Prezentarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, fiind desemnat responsabilul principal pentru realizarea planului de acțiuni privind punerea în aplicare a prevederilor Conceptului cu privire la elaborarea sistemului de salarizare unitară. În acest sens, Ministerul Finanțelor a fost asistat de o echipă multidisciplinară constituită atât din funcționari publici din autoritățile publice centrale și locale, cât și din experți internaționali și naționali, cu expertiză în domeniul salarizării publice. Activitatea acestora fiind realizată cu suportul financiar al Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Proiectul legii oferă o viziune nouă asupra structurii sistemului de salarizare, stabilește drepturile salariale, condițiile de formare a salariului de funcție conform gradelor și treptelor de salarizare. Totodată, legea statuează că normele privind salarizarea personalului din sectorul bugetar țin în exclusivitate de legea respectivă și nu pot fi obiectul de reglementare al altor legi. În nota informativă la proiect se spune că principiile proiectului de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar constituie: a) stabilirea unui sistem reformat și simplificat de ierarhizare în sectorul bugetar, care cuprinde grupe ocupaționale și grade salariale, populate cu posturi în baza rezultatelor evaluării valorii acestora, cu obiectivul principal de a promova remunerație egală pentru muncă egală; b) stabilirea unei grile unice pentru toate autoritățile și instituțiile publice care fac obiectul acestei legi, care să definească nivelul salariului de bază pentru toate posturile din toate grupurile ocupaționale; c) controlul unitar, potrivit căruia conducătorii de autorități și/sau instituții publice care fac obiectul acestei legi nu pot acorda drepturi salariale suplimentare față de cele prevăzute de lege. Vă oferim posibilitatea să vizualizați prezentarea proiectului legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, elaborată de autorii documentului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.