21
06 2018
1650

Prima Casă: compensații pentru angajații din sectorul public

Cabinetul de miniștri a susținut în ședința de ieri Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, scopul documentul constă în acordarea unui suport financiar familiilor angajaţilor din sistemul bugetar în obţinerea primei locuinţe prin facilitarea accesului la credite ipotecare, crearea condiţiilor optime pentru creşterea termenului de scadenţă a creditelor ipotecare, reducerea migraţiei în rândul tinerilor și creşterea ratei de angajări oficiale în autorităţi publice. Astfel, regulamentul stabileşte formula de calcul a compensaţiilor oferite reieşind din costul maxim al unei locuinţe de 600 mii lei, cu rambursarea a 50% din cost pe parcursul a 25 ani şi menţinerea formulei respective indiferent de termenul contractual. Compensația se va acorda pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă”. Transferul compensaţiei se prevede a fi efectuat lunar, direct la contul bancar utilizat de către solicitant la instituţia creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar, pentru a garanta utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor alocate din bugetul de stat. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează din momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate. Solicitanții compensațiilor Poate deveni solicitant al compensației orice persoană care activează cumulativ de cel puțin un an în cadrul autorităților publice, fără întreruperi ale raporturilor de serviciu în perioada respectivă și nu are suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități sau urmarea formelor de dezvoltare profesională organizate la inițiativa sau în interesul autorității publice pentru o perioadă de cel mult un an. Se propune utilizarea unei platforme on-line pentru a înregistra cererile de acordare a compensaţiilor, iar în acest sens Ministerul Finanţelor urmează să elaboreze un regulament de ţinere a registrului respectiv. Solicitantul va atașa în Registru versiunea scanată a contractului de vânzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, documentul semnat de angajator (după caz angajatori) privind data încadrării solicitantului în autoritatea publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate. Încetarea alocării compensației va surveni din moment ce beneficiarul a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția angajării, transferării sau detașării la altă autoritate publică eligibilă, a urmării formelor de dezvoltare profesională, a perioadei concediului de îngrijire a copilului sau a unui membru bolnav al familiei. De asemenea, plata va înceta dacă solicitantul devine beneficiar de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ. Este o propunere foarte bună, cel puțin oferim posibilitatea tinerilor care lucrează în sectorul public să-și poată procura o locuință în condiţii mult mai convenabile și anum, prin compensarea a 50% din costul acestei locuințe, a spus premierul Pavel Filip. Pentru anul 2018, volumul de alocaţii prevăzut în acest scop constituie 20 mil. lei, incluse în bugetul de stat pe anul curent. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcţie de solicitările parvenite de la autorităţi publice şi resursele disponibile în buget. Serviciul de deservire a programelor de stat Tot în cadrul ședinței de ieri a fost aprobată crearea în cadrul Ministerului Finanțelor a unei subdiviziuni distincte ce va gestiona implementarea acestui program. În scopul asigurării implementării programului de acordarea a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți în cadrul Programului de stat „Prima Casă”, Ministerul Finanțelor, fiind responsabil de realizarea acestuia, asigurarea procesului de înregistrare a solicitanților de compensații, examinarea dosarelor, tranzacțiile la contul beneficiarului, are nevoie de crearea capacităților pentru a gestiona acest proiect. Astfel, se propune crearea unei subdiviziuni distincte la Ministerul Finanțelor, în cadrul Trezoreriei, care să fie responsabilă de gestionarea activităților ce rezultă din implementarea programului și altor programe de stat, care vor ajunge în competența autorității, a menționat ministrul Finanțelor. Cheltuielile de personal pentru unitățile nou introduse vor fi asigurate din contul realocării bugetului de la instituțiile subordonate ministerului.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.