24
07 2018
2218

„Prima Casă”, la a treia etapă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, care vor să aplice în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”. Aceasta este a treia etapă a Programului „Prima Casă” și are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Se prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar, de la 10% până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie. Reamintim că Programul de stat ”Prima casă” a fost lansat în scopul facilitării accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuințe prin contractarea de credite ipotecare garantate parțial de stat. Legea prevede participația proprie inițială la Program de cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței, restul creditului ipotecar, de rând cu plățile aferente, urmând a fi achitat într-o perioadă ce cel mult 25 ani. Ulterior, pentru diminuarea poverii financiare a creditului ipotecar asupra angajaților instituțiilor bugetare s-a propus, la etapa a doua a Programului, compensarea de 50% din costul locuinţei procurate de bugetari, din bugetul de stat. Pentru anul 2018, volumul de alocații prevăzut în acest scop constituie 20 mil. lei, incluse în bugetul de stat pe anul curent. Suma respectivă va fi ajustată anual în funcție de solicitările parvenite de la autorități publice și resursele disponibile în buget. Regulamentul propus spre consultare zilele trecute stabilește formula de calcul a compensațiilor oferite, reieșind din costul maximal al unei locuințe de 1 mil. lei - valoarea maximă de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile eligibile în cadrul programului și compensarea treptată din bugetul de stat a unei părți din suma de bază a creditului ipotecar. Astfel, pentru familiile cu un copil se va compensa 10% din costul locuinței, pentru cele cu 2 copii – 25%, pentru familiile cu 3 copii – 50%, iar pentru familiile cu 4 copii și mai mult – 100%. Potrivit documentului, compensația se va acorda lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare până la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. În cazul stingerii anticipate a creditului, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate. Beneficiarii pot depune cereri noi de acordare a compensației în cazul majorării numărului copiilor minori pe perioada beneficierii de compensații.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.