07
05 2019
968

Prima casă: marja aplicată pentru contractele de credit, diminuată

Mărimea marjei maxime pe care creditorii o pot aplica pe parcursul anului 2019 pentru creditele garantate de către stat în baza Programului de stat „Prima casă” va constitui 2%, fiind diminuată comparativ cu anul 2018, când aceasta era de 3%. În Monitorul Oficial din 3 mai a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 241 din 24 aprilie pentru modificarea Hotărârii nr.202/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de implementare a Programului de stat „Prima casă”. Hotărârea mai prevede că, pentru a deveni beneficiar al Programului, solicitantul va putea să deţină în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă ce nu depășește 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe. La momentul actual pct.6 din Regulament stabilește că, pentru a deveni beneficiar, solicitantul trebuie să nu dețină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni. Totodată, din lista actelor depuse de solicitant se exclude carnetul de muncă. Astfel, pentru confirmarea raporturilor de muncă persoana va depune contractul individual de muncă sau certificatul eliberat de angajator. Solicitantul va prezenta și adeverința de venit, extrasul din contul de card salarial sau informația din baza de date a Serviciului Fiscal de Stat. În prezent, pct. 27 din Regulament prevede că ODIMM va încheia un contract de garanţie de stat cu creditorul și un contract de acordare a garanției de stat cu solicitantul Programului în termen de 10 zile lucrătoare de la emiterea deciziei de garantare a creditului. Potrivit noilor prevederi, acest termen va fi redus la 5 zile. Pe de altă parte, se majorează, de la 5 la 15 zile lucrătoare de la momentul încheierii contractului de credit, termenul în care beneficiarul va putea încheia contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei. Hotărârea mai prevede că creditorul va transfera, trimestrial, în termen de 40 zile calendaristice de la finele trimestrului de gestiune, comisionul pentru garanția de stat la contul ODIMM. În prezent, Regulamentul prevede transferarea comisionului până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de gestiune. De asemenea, se operează modificări și în contractul de mandat, încheiat între Ministerul Finanțelor și ODIMM. Astfel, ODIMM va putea emite avizul de radiere a ipotecii și acordul de modificare a proprietarului locuinței procurate în cadrul Programului, în cazul intervenirii divorțului. De asemenea, ODIMM va elibera acordul privind privatizarea terenului aferent locuinței procurate prin intermediul Programului și va emite acordul de transfer al sumei despăgubirii de asigurare în cazul daunei parțiale a locuinței procurate pentru efectuarea lucrărilor de reparație.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.