28
07 2020
1231

„Prima Casă”: noile prevederi, în vigoare

Cota participației proprii inițiale în cadrul Programului de stat „Prima casă” se reduce de la 10 la 5%, iar vârsta limită a solicitanților care pot accesa programul se majorează de la 45 la 50 de ani. În Monitorul Oficial din 24 iulie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 522 din 15 iulie cu privire la modificarea unor hotărâri ale Executivului.
 
Astfel, în categoriile beneficiarilor de compensații vor fi incluse și persoanele care au accesat un credit ipotecar până la lansarea Programului în luna martie 2018. Potrivit noilor prevederi, beneficiarilor de credite ipotecare accesate anterior și care întrunesc condițiile de eligibilitate ale Programului la data depunerii cererii de acordare a compensației, li se calculează compensația în mărime de 50% din soldul rămas al creditului ipotecar la data depunerii cererii.

 

Totodată, eligibili Programului devin și persoanele care în momentul depunerii cererii de credit nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o altă locuință, decât cea procurată în cadrul Programului, cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe. Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepția suburbiilor din mun. Chișinău, dobândită prin moștenire sau prin donație.

 

În același timp, documentul prevede că volumul compensației pentru beneficiarii care se încadrează în categoria tinerilor specialiști și activează în mediul rural/urban, cu excepția mun. Chișinău și mun. Bălți, inclusiv suburbii, se calculează în mărime de 100% din suma creditului ipotecar, cu condiția ca locuința procurată să fie amplasată în localitatea/raionul unde persoana a fost repartizată să activeze.

 

De asemenea, hotărârea mai prevede că, pentru locuințele al căror cost depășește 600 mii lei, (costul limită pentru care pot fi acordate compensații în cadrul Programului), volumul compensației acordate din bugetul de stat se calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar, dar care nu va depăși 95% din costul locuinței.

 

În același timp, se modifică și mărimea compensației pentru familiile cu copii, astfel, beneficiarii părinți a trei și mai mulți copii vor putea beneficia de o compensație în mărime de 100% din creditul ipotecar, anterior 100% se acordau pentru părinții cu 4 și mai mulți copii.

 

Totodată, informația privind garanțiile de stat acordate în luna raportată agregată la nivelul fiecărui creditor și prezentată lunar de ODIMM până la data de 15 a fiecărei luni următoare lunii de gestiune Ministerului Finanțelor, se va prezenta până la data de 10.

 

De asemenea, beneficiarii vor informa Ministerul despre modificarea raporturilor de serviciu sau despre acordarea compensațiilor pentru chiria spațiului locativ. Anterior această responsabilitate era a autorităților publice, însă s-a depistat că măsura este ineficientă, informarea Ministerului fiind făcută cu mari întârzieri.

 

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării. Perioadele de referință pentru calculul compensației, după intrarea în vigoare a acesteia, se mențin 300 de luni (25 de ani), după caz, 216 luni (18 ani).

 

Reamintim că, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2020, pentru implementarea Programului au fost alocate 70 000,00 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.