06
09 2021
110

Principiul „poluatorul plătește”: aplicarea mecanismului REP

La momentul actual în Republica Moldova se constată lipsa unui act normativ care ar reglementa gestionarea deşeurilor de uleiuri uzate, în scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, cu respectarea acordurilor internaţionale la care țara noastră este parte. Aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate va asigura punerea în aplicare a Legii privind deșeurile, precum și va contribui la tranziția către o economie circulară, potrivit analizei impactului de reglementare a proiectului hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul a fost examinat în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

 
Astfel, Regulamentul va stabili condițiile necesare pentru aplicarea principiului „poluatorul plătește” și a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), cu reguli clare privind introducerea pe piață a uleiurilor și a unor condiții specifice privind tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de uleiuri uzate, în special interzicerea introducerii pe piață a uleiurilor ce conțin substanțe chimice periculoase.
 
 
Conform documentului, autoritățile intenționează creşterea accesului ÎMM-urilor la servicii de informare şi consultanţă în domeniul ecologizării prin crearea, până în anul 2022, a unei reţele de 25 de consultanţi naţionali în domeniul ecologizării ÎMM-urilor și gestionării deșeurilor. Este preconizată și oferirea suportului financiar pentru implementarea planurilor de ecologizare a producerii şi prestării de servicii de valoare mică pentru circa 100 ÎMM-uri, precum şi prestării de servicii de valoare mare pentru 50 IMM-uri.
 
De asemenea, se urmărește atragerea investiţiilor străine şi implementarea de proiecte în domeniul regenerării/coincinerării uleiurilor uzate și angajarea în câmpul muncii a forţei de muncă înalt calificate, oferind beneficii pentru dezvoltarea locală şi regională.
 
Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova 90% din cantitatea de deşeuri generate se elimină prin depozitare, fără posibilitatea recuperării de energie, reciclării şi neutralizării deşeurilor periculoase. Un impediment major în buna organizare a sistemului de gestionare eficientă a deşeurilor este păstrarea unei rate scăzute de conectare a populaţiei la serviciile de colectare a deşeurilor.
 
După cum se atestă din evaluările efectuate în ţările UE care au transpus deja prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile, în particular art.21 privind „Uleiuri uzate”, implementarea Regulamentului va avea un impact economic direct asupra producătorilor, importatorilor, agenţilor economici care vor aplica principiul de REP şi vor practica ca activitate colectarea, eliminarea şi valorificarea uleiurilor uzate.
Implementarea Regulamentului va contribui la crearea unui sistem funcţional de control şi monitoring la nivel naţional a tuturor producătorilor de uleiuri prin înregistrarea acestora în Lista producătorilor, dar şi la diminuarea volumului total de deşeuri periculoase gestionate necorespunzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.